Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor landbouwproducenten in verband met de oorlog in Oekraïne goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor landbouwproducenten in verband met de oorlog in Oekraïne goed

Onder de goedgekeurde Nederlandse steunregeling kan steun worden verleend aan de sector primaire landbouwproductie aan producenten die zich in 2023 hebben aangesloten bij de zogeheten ecoregelingen en die het risico lopen financiële liquiditeit te verliezen door de moeilijkheden op de landbouwmarkt als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Het gaat om de op 16 februari 2024 door de Europese Commissie gegeven goedkeuring aan een Nederlandse regeling ten bedrage van 50 miljoen euro ter ondersteuning van de sector primaire landbouwproductie in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De regeling is goedgekeurd op grond van het Tijdelijk kader voor staatssteun in verband met crisis en transitie (TCTF), dat op 9 maart 2023 door de Commissie werd goedgekeurd (zie ook dit ECER-bericht) en in november 2023 werd gewijzigd (zie ook dit ECER-bericht), om maatregelen te ondersteunen in sectoren die van cruciaal belang zijn om de groene transitie te versnellen en de afhankelijkheid van brandstoffen te verminderen.

Meer achtergrondinformatie over het tijdelijke crisis- en overgangskader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne aan te pakken en de overgang naar een netto-nuleconomie te bevorderen, is hier op de website van de Europese Commissie te vinden. Het goedkeuringsbesluit van de Commissie voor de Nederlandse steunregeling komt binnenkort beschikbaar onder zaaknummer SA.112447 in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie.

De Nederlandse regeling maakt steun mogelijk voor beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies. De steunmaatregel staat open voor landbouwproducenten die zich in 2023 hebben aangesloten bij de betreffende ecoregelingen en die het risico lopen financiële liquiditeit te verliezen door de moeilijkheden op de landbouwmarkt als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ecoregelingen, zoals bedoeld in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zijn betalingsregelingen die gericht zijn op de bescherming van het milieu, het klimaat en het dierenwelzijn.

Meer specifiek zal de steun in het kader van de Nederlandse regeling i) niet meer bedragen dan 280 000 euro per begunstigde en ii) uiterlijk op 30 juni 2024 worden verleend. De Commissie heeft na toetsing geconcludeerd dat de Nederlandse steunregeling noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder b), EU-Werkingsverdrag en de voorwaarden van de tijdelijke crisis- en overgangskaderregeling. Op basis hiervan keurde de Commissie de regeling goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-pagina: Oekraïne – Rusland: EU-ontwikkelingen