Europese Commissie keurt Werkprogramma 2023 van Europese Innovatieraad goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Werkprogramma 2023 van Europese Innovatieraad goed

Het werkprogramma biedt wetenschappers en innovatoren in 2023 financieringsmogelijkheden ter waarde van 1,6 miljard euro om baanbrekende technologieën op te schalen en nieuwe markten te creëren. Meer dan een derde van de financiering is bestemd voor technologieën van de volgende generatie op voor Europa strategische gebieden, waaronder energieopslag, kwantumtechnologie, halfgeleiders en voedselzekerheid.

Het gaat om het werkprogramma voor 2023 van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council – EIC). De nieuwe financiering voor 2023 voor de diensten van de EIC komt de ondersteuning van technologieën met een grote impact en start-ups ten goede. In het impactverslag van de EIC, dat tegelijk met het werkprogramma verscheen, wordt benadrukt dat de EIC reeds 12 “eenhoorn"-ondernemingen heeft ondersteund, meer dan 10 miljard euro aan vervolginvesteringen heeft gestimuleerd en een veelvoud (meer dan 2,6 keer) aan extra investeringen heeft aangetrokken via het EIC-fonds.

Het werkprogramma 2023 omvat zowel nieuwe initiatieven als proefprojecten ter ondersteuning van de Nieuwe Europese Innovatieagenda.

Nieuwe initiatieven
De nieuwigheden betreffen:

  • Een reeks van acht uitdagingen voor start-ups en kmo's om wereldleider te worden op strategische technologiegebieden, met een budget van subsidies en investeringen van 525 miljoen euro;
  • Een nieuwe regeling om de stroom van innovatief talent naar deeptechstart-ups te vergroten door middel van stages van onderzoekers;
  • Meer steun voor vrouwelijke innovatoren;
  • Ondersteuning om EIC-innovaties te laten testen door publieke en private inkopers;
  • Verdere samenwerking met het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), door meer diensten voor bedrijfsacceleratie en lancering van een EIC-EIT-prijs voor vrouwelijke innovatoren.

Ondersteuning van de prioriteiten van de EU
Het werkprogramma voor 2023 stelt een geactualiseerde reeks “EIC-uitdagingen” vast. Meer dan een half miljard euro wordt beschikbaar gesteld voor start-ups voor de ontwikkeling van toekomstige technologieën die zullen bijdragen tot de EU-doelstellingen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, de zekerheid van de levering van halfgeleiders en de veiligheid van de voedselvoorzieningsketen te waarborgen, alsook milieuvriendelijke bouw. De uitdagingen zullen rechtstreeks bijdragen aan EU-beleidsdoelstellingen zoals REPowerEU, de chipverordening, het Nieuw Europees Bauhaus, voedselzekerheid en EU-missies in het kader van Horizon Europa.

Op het gebied van financiering en ondersteuning door de Europese Innovatieraad in 2023 wordt een drietal projecten in het werkprogramma uitgelicht:

  • EIC-pathfinder (343 miljoen euro) voor multidisciplinaire onderzoeksteams die visionair onderzoek verrichten dat kan leiden tot technologische doorbraken;
  • EIC-transitie (128,3 miljoen euro) om onderzoeksresultaten om te zetten in innovatiekansen;
  • EIC-Accelerator (1,13 miljard euro) voor start-ups en kmo's om innovaties met een grote impact te ontwikkelen en op te schalen met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Onderzoek en technologie
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert een nieuwe Europese innovatieagenda (14 juli 2022)