Europese Commissie kondigt oprichting van een gemeenschappelijk IPCEI-forum aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie kondigt oprichting van een gemeenschappelijk IPCEI-forum aan

Met het plan om het Joint European Forum for Important Projects of Common European Interest (JEF-IPCEI) op te richten wil de Commissie de effectiviteit van IPCEI's vergroten en relevante strategische technologieën voor mogelijke toekomstige IPCEI's identificeren.

IPCEI's stellen lidstaten in staat om middelen te bundelen en samen te werken ter ondersteuning van baanbrekende innovaties of grootschalige infrastructuurprojecten in belangrijke sectoren en technologieën, welke alleen zouden plaatsvinden met overheidssteun vanwege de aanzienlijke investeringsrisico's die dergelijke projecten met zich meebrengen. IPCEI's beogen positieve overloopeffecten ten goede te laten komen aan de EU-economie als geheel, en tegelijkertijd eerlijke concurrentie op de EU-interne markt te behouden. Tot dusver heeft de Commissie tot 26,7 miljard euro aan overheidssteun goedgekeurd voor zes IPCEI's (zie ook onder meer dit ECER-bericht).

Het JEF-IPCEI Forum zal gaan bestaan uit deskundigen van de lidstaten en de diensten van de Commissie, en waar nodig vertegenwoordigers van de industrie, de academische wereld en andere belanghebbenden. Het forum komt in oktober 2023 voor het eerst bijeen, en begint zich te concentreren op het identificeren en prioriteren van strategische technologieën voor de economie van de EU die relevante kandidaten zouden kunnen zijn voor toekomstige IPCEI's. Daarnaast is het forum een platform voor lidstaten om ervaringen uit te wisselen over het gebruik van IPCEI-technologieën en kunnen lidstaten er ervaringen en geleerde lessen uitwisselen en best practices vaststellen voor een snelle en degelijke selectie, beoordeling en uitvoering van IPCEI-projecten. Ook wil de Commissie er gestandaardiseerde monitoring- en evaluatieprocedures ontwikkelen om de resultaten en eventuele tekortkomingen in de uitvoeringsfase van IPCEI-projecten doeltreffend te beoordelen.

De oprichting van het JEF-IPCEI volgt op diverse andere initiatieven ter verbetering van IPCEI-processen, zoals de door de Commissie gepubliceerde Code van goede praktijken in mei 2023 (zie ook dit bericht en deze publicatie van DG Competition).

Meer informatie over de werkzaamheden van het JEF-IPCEI is (binnenkort) verkrijgbaar via de website van het DG Competition.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun