Europese Commissie lanceert een EU-toolkit voor financieringsmogelijkheden platteland

Contentverzamelaar

Europese Commissie lanceert een EU-toolkit voor financieringsmogelijkheden platteland

De EU-toolkit voor het platteland maakt EU-financiering open, toegankelijk en praktisch voor plattelandsgemeenschappen. Door gebruik te maken van de toolkit kunnen nieuwe middelen worden vrijgemaakt voor plattelandsgebieden en nieuwe kansen voor plattelandsgemeenschappen worden ontsloten.

De Europese Commissie publiceerde op 6 februari 2024 een nieuwe interactieve gids waarin alle financieringsmogelijkheden op EU-niveau voor plattelandsgebieden in kaart worden gebracht. Er zijn veel EU-fondsen en -programma's die duurzame groei en welzijn in plattelandsgebieden kunnen bevorderen. Voor potentiële begunstigden is het echter niet altijd eenvoudig om de meest geschikte optie vast te stellen. De EU-toolkit voor het platteland bundelt financieringsmogelijkheden uit 26 verschillende EU-fondsen, van het gemeenschappelijk landbouwbeleid tot de cohesiefondsen, Horizon Europa en de faciliteit voor herstel en veerkracht. Zowel plattelandsondernemers als lokale overheden kunnen met behulp van de toolkit op eenvoudige wijze de beste financiering vinden om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun project.

Deze onlangs gelanceerde uitgebreide toegangspoort tot EU-financierings- en ondersteuningsinitiatieven voor plattelandsgebieden in de EU heeft tot doel aanvragers de kennis en instrumenten te verschaffen die nodig zijn om in de lokale behoeften te voorzien. De begunstigden kunnen lokale overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen en particulieren zijn.

Het nieuwe instrument biedt automatische vertalingen in alle EU-talen. Met een interactieve financieringszoekmachine kunnen gebruikers bestaande regelingen filteren op basis van verschillende criteria:

  • hun rol of organisatie;
  • de activiteit die zij willen uitvoeren (bijvoorbeeld verbetering van de infrastructuur, aanpak van maatschappelijke uitdagingen, versterking van de lokale economie, verbetering van de klimaatbestendigheid en duurzaamheid);
  • het soort steun dat zij zoeken: subsidies, financieringsinstrumenten (zoals leningen en garanties) of technische bijstand gelijksoortige adviesdiensten, opleiding, mentorprogramma's, ondersteuningsnetwerken enz.

Na de keuze voor de meest relevante opties, komt essentiële informatie over de huidige programma's en initiatieven beschikbaar via factsheets. Daarin wordt uitgelegd hoe elke optie relevant is voor plattelandsgebieden, met inbegrip van praktische details, links naar oproepen en relevante contactpunten.

De toolkit voor het platteland biedt ook uitgebreide richtsnoeren over hoe de beschikbare mogelijkheden optimaal kunnen worden benut. Gebruikers worden geinspireerd en kunnen een breed scala aan voorbeelden en casestudy's verkennen en ontdekken hoe EU-fondsen en -ondersteuningsmechanismen al met succes zijn uitgevoerd in plattelandsgebieden in de hele EU.

De rubriek „Middelen” bevat richtsnoeren, verslagen en handleidingen over de financieringsmogelijkheden van de EU voor specifieke sectoren, waaronder breedband, cultuur, onderwijs, energie, milieu en toerisme. Aanvullende achtergrondinformatie kan worden geraadpleegd op de pagina „Frequente vragen” en „About”.

Achtergrond
De toolkit voor het platteland maakt deel uit van de langetermijnvisie van de Commissie voor sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in de EU.

In 2021 presenteerde de Europese Commissie haar langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU, waarin uitdagingen, zorgen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Naast alle EU-fondsen die bijdragen aan de ondersteuning van welvarende plattelandsgebieden, steunt de visie voor de uitvoering ervan op twee pijlers die elkaar aanvullen. Het gaat om de pijlers: het actieplan voor het platteland en het plattelandspact. In het actieplan worden vier actiegebieden voor de Europese Commissie voorgesteld om sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in de EU op gang te brengen. Het plattelandspact is een kader voor samenwerking tussen autoriteiten en belanghebbenden die op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau willen optreden op het gebied van plattelandsontwikkeling.

Gedetailleerde statistieken en analyses over de plattelandsgebieden van de EU, die betrekking hebben op economische, sociale en milieuaspecten, zijn daarnaast beschikbaar via de waarnemingspost voor het platteland.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Landbouw