Europese Commissie lanceert nieuw onlineplatform voor notificaties

Contentverzamelaar

Europese Commissie lanceert nieuw onlineplatform voor notificaties

Het platform moet het voor de lidstaten gemakkelijker maken om hun kennisgevingsverplichtingen uit hoofde van EU-wetgeving bij de Europese Commissie, bijvoorbeeld die op het terrein van de Dienstenrichtlijn, na te komen. Ook moet het platform gaan helpen om de administratieve lasten te verminderen.

Het nieuwe online notificatieplatform is een centraal meldpunt dat één toegangspunt biedt tot een breed scala aan notificatie(kennisgevings) verplichtingen die relevant zijn voor de interne markt. De bestaande kennisgevingsprocedures zelf worden niet inhoudelijk gewijzigd.

Het nieuwe gemeenschappelijk kennisgevingsloket beoogt relevante informatie over kennisgevingsverplichtingen op één plaats te verzamelen, inclusief informatie over de betreffende rechtshandeling en de rechtsgrondslag, een beknopte beschrijving van de kennisgevings-verplichtingen van lidstaten en de manier waarop informatie bij de Commissie moet worden ingediend.

Het toepassingsgebied van het nieuwe centrale kennisgevingsloket omvat meer dan 500 kennisgevingsverplichtingen, waaronder bijvoorbeeld notificatieverplichtingen uit hoofde van de Richtlijn inzake transparantie van de interne markt, de Dienstenrichtlijn, de Energiebelastingrichtlijn of de Richtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Andere notificatieverplichtingen van lidstaten, systemen voor snelle waarschuwingen, meldingsverplichtingen in verband met EU-mededingingsregels, omzettingsverplichtingen of bepalingen inzake sancties vallen niet onder het nieuwe notificatieplatform.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Interne markt
ECER-dossier: Diensten (vrij verkeer)- Dienstenrichtlijn
ECER-EU-essentieel: Haags afstemmingsoverleg- ICER-N