Europese Commissie neemt geactualiseerde richtsnoeren voor herstel- en veerkrachtplannen aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt geactualiseerde richtsnoeren voor herstel- en veerkrachtplannen aan

De geactualiseerde richtsnoeren moeten onder meer resulteren in gerichte vermindering van de administratieve lasten in verband met de Herstel en Veerkrachtfaciliteit (RRF), verduidelijken hoe lidstaten om wijziging van een mijlpaal of doelstelling kunnen verzoeken als zij een eenvoudiger uitvoeringsalternatief vinden en synergieën bevorderen tussen het RRF en andere EU-fondsen en tegelijkertijd dubbele financiering voorkomen.

De Europese Commissie heeft op 3 juni 2024 geactualiseerde richtsnoeren aangenomen over herstel- en veerkrachtplannen (RRP's), die verdere praktische stappen bevatten voor de tenuitvoerlegging van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). De richtsnoeren zijn ook een reactie op de conclusies van de Raad van april 2024 om praktische manieren te vinden om de tenuitvoerlegging van de RRF te verbeteren (zie ook dit ECER-bericht).

De richtsnoeren moeten resulteren in gerichte vermindering van de administratieve lasten in verband met de RRF, terwijl het ambitieniveau en de transparantie van de RRF hoog blijven. Zo wordt bijvoorbeeld verduidelijkt hoe lidstaten om wijziging van een mijlpaal of doelstelling kunnen verzoeken als zij een eenvoudiger uitvoeringsalternatief vinden. De richtsnoeren zullen ook synergieën tussen het RRF en andere EU-fondsen bevorderen en tegelijkertijd dubbele financiering voorkomen, zoals gevraagd door het Europees Parlement en belanghebbenden. Ook wordt de procedure beschreven voor de wijziging van de RRP's om extra middelen uit het RRF over te hevelen naar InvestEU ter ondersteuning van het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP), nadat dit op 1 maart 2024 in werking is getreden (zie ook dit ECER-bericht). Tot slot wordt een kader vastgesteld voor mogelijke verlagingen en terugvorderingen van middelen uit de RRF in gevallen waarin de financiële belangen van de Unie zijn geschaad en de lidstaat de situatie niet heeft rechtgezet.

De vandaag gepresenteerde richtsnoeren vormen een aanvulling op de richtsnoeren die de Commissie in januari 2021 heeft gepubliceerd en vervangen die van maart 2023, met uitzondering van de informatie over de REPowerEU-hoofdstukken. Meer informatie over de Herstel- en veerkrachtfaciliteit is hier op de Commissiewebsite beschikbaar.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Rechtsstaat in de EU - RRF-Verordening

ECER-dossier: Begroting- meerjarenbegroting- begroting 2021-2027