Europese Commissie neemt strategisch prognoseverslag aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt strategisch prognoseverslag aan

Het strategisch prognoseverslag is een mededeling van de Europese Commissie die uiteen zet hoe de Europese Unie op de lange termijn meer vermogen en vrijheid kan worden geboden om te handelen. De mededeling zet eveneens uiteen welke trends van invloed zijn op het handelingsvermogen en de handelingsvrijheid van de EU. Ook vermeldt de mededeling op welke gebieden voor de Europese Unie kansen liggen om mondiaal leiderschap te nemen en om de open strategische autonomie van de EU te bevorderen.

Het gaat om het strategisch prognoseverslag 2021 van de Europese Commissie (hierna: de Commissie). Sinds 2020 stelt de Commissie jaarlijks een dergelijk verslag op. De strategische prognoses vormen een basis voor de werkzaamheden van de Commissie.

Trends

In het strategisch prognoseverslag worden in de eerste plaats belangrijke wereldwijde trends omschreven die een impact zullen hebben op het Europese handelingsvermogen en handelingsvrijheid. In dit kader benoemt de prognose onder meer klimaatverandering en andere aan het milieu gerelateerde uitdagingen als water –en voedselzekerheid en biodiversiteit. Daarnaast gaat de prognose in op de technologische en digitale soevereiniteit en wordt ingegaan op de voortdurende uitholling van het democratische bestuur wereldwijd. Tot slot worden potentiële geopolitieke veranderingen en ontwikkelingen in de demografie op wereldniveau benoemd.

Actiegebieden

In het prognoseverslag worden een aantal strategische actiegebieden geïdentificeerd. Op die gebieden liggen volgens de Europese Commissie uitdagingen en kansen voor de EU. Het gaat om de volgende gebieden:

  • Duurzaamheid en de veerkrachtigheid van voedsel –en gezondheidssystemen;
  • Koolstofvrije en betaalbare energie;
  • Capaciteitsversterking op het gebied van gegevensbeheer, kunstmatige intelligentie en technologie;
  • Het zekerstellen en diversifiëren van de aanvoer van kritieke grondstoffen;
  • Het innemen van een leidende positie ten aanzien van het vaststellen van internationale standaarden;
  • Veerkrachtige en toekomstbestendige economische en financiële stelsels;
  • Behoud en ontwikkeling van vaardigheden en talenten die bij de ambities van de EU aansluiten;
  • Versterking van de veiligheidscapaciteiten, defensie en de toegang tot de ruimte;
  • Internationale samenwerking ter bevordering van vrede, veiligheid en welvaart;
  • Versterking van de veerkracht van overheidsinstellingen- en diensten.

Meer informatie: