Europese Commissie presenteert aanbeveling voor een Europese dataruimte voor cultureel erfgoed

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert aanbeveling voor een Europese dataruimte voor cultureel erfgoed

De Commissie moedigt de lidstaten aan om de digitalisering van alle monumenten en locaties, voorwerpen en artefacten van het cultureel erfgoed te versnellen. Ook worden de lidstaten verzocht om bedreigde monumenten te beschermen en in stand te houden. Daarnaast beveelt de Commissie de lidstaten aan om de gedigitaliseerde elementen van cultureel erfgoed te hergebruiken op gebieden als het onderwijs, het duurzame toerisme en in de culturele creatieve sectoren.

Het gaat om aanbeveling 2021/1970 betreffende een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. Die aanbeveling is op 10 november 2021 gepresenteerd.

Achtergrond

De Covid-19-pandemie heeft volgens de Europese Commissie de sterke en kwetsbare punten van de cultureel-erfgoedsector aan het licht gebracht, alsook de noodzaak om de digitale transformatie te versnellen. Tal van culturele instellingen leden een groot financieel verlies of moesten sluiten tijdens de pandemie. Ondanks de financiële uitdagingen als gevolg van de pandemie zijn veel instellingen erin geslaagd hun publiek te behouden of zelfs uit te breiden door hun digitale diensten uit te breiden.

In maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over de Digitale Kompas 2030, de Europese aanpak voor het digitale decennium. In die mededeling benadrukte de Commissie het belang van digitale technologieën om toegang te krijgen tot een breed scala van diensten en producten, waaronder toegang tot cultuur (zie ook het ECER-bericht over de Digitale Kompas).

Op 10 november 2021 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepresenteerd voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. Die aanbeveling bouwt voort op en vervangt aanbeveling 2011/711.

De nieuwe aanbeveling

Europeana, het Europese digitale cultuurplatform, zal aan de basis liggen van de opbouw van de gemeenschappelijke dataruimte voor cultureel erfgoed. Het zal musea, galeries, bibliotheken en archieven in heel Europa in staat stellen gedigitaliseerde beelden van cultureel erfgoed, zoals 3D-modellen van historische locaties en hoogwaardige scans van schilderijen, te delen en te hergebruiken.

Europeana geeft momenteel toegang tot 52 miljoen elementen van cultureel erfgoed, waarvan 45 procent in verschillende sectoren kan worden hergebruikt. Afbeeldingen en tekst maken 97,5% van de elementen uit, met slechts 2,47 procent audiovisuele inhoud en 0,03% in 3D. De Europese Commissie benadrukt in haar aanbeveling dat meer ingezet moet worden op de inbreng van gedigitaliseerde elementen van hoge kwaliteit, zoals 3D.

Meer informatie: