Europese Commissie presenteert EU-actieplan voor de digitalisering van het energiesysteem

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert EU-actieplan voor de digitalisering van het energiesysteem

De Commissie benadrukt in het actieplan hoe nieuwe technologie kan bijdragen tot een efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie in het net kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven in de EU. De Commissie plant maatregelen om het delen van gegevens en investeringen in digitale elektriciteitsinfrastructuur te stimuleren, voordelen voor consumenten te verzekeren en de cyberbeveiliging te versterken.

Achtergrond

In het kader van de Europese Green Deal heeft de Commissie op 8 juli 2020 een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem gepresenteerd. Zij heeft zich ertoe verbonden een actieplan voor de digitalisering van energie vast te stellen om een concurrerende markt voor digitale energiediensten te ontwikkelen die de privacy en soevereiniteit van gegevens waarborgt en investeringen in digitale energie-infrastructuur ondersteunt.

Door de Russische invasie in Oekraïne en de hoge energieprijzen moet de EU sneller onafhankelijk worden van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland en haar strategische soevereiniteit en veiligheid waarborgen. Een digitaal energiesysteem kan volgens de Commissie daartoe bijdragen. De verdere digitalisering van het energiesysteem is ook essentieel om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 te behalen op kostenefficiënte wijze.

Op 18 oktober 2022 heeft de Europese Commissie het EU-actieplan voor de digitalisering van het energiesysteem gepresenteerd.

Kernmaatregelen voor de digitalisering van het energiesysteem

Elektrische voertuigen, fotovoltaïsche installaties en warmtepompen maken al gebruik van digitale en slimme technologie, maar er is steun nodig om dat gebruik te verhogen. Andere onderdelen van het energiesysteem beginnen volgens de Commissie pas de vruchten van digitalisering te plukken. De Commissie wil de volgende maanden en jaren verschillende stappen ondernemen om digitale energiediensten te stimuleren en tegelijk de ICT-sector energie-efficiënt te maken:

  • consumenten meer controle geven over hun energieverbruik en energierekening dankzij nieuwe digitale instrumenten en diensten, met een sterk governancekader voor een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiegegevens;
  • het energieverbruik van de ICT-sector beheersen, onder meer door een milieukeursysteem voor datacentra, een energielabel voor computers, maatregelen om het energieverbruik van telecommunicatiediensten transparanter te maken en een energie-efficiëntielabel voor blockchains;
  • de cyberbeveiliging van energienetten verhogen door nieuwe wetgeving, waaronder een netcode voor de cyberbeveiliging van grensoverschrijdende elektriciteitsstromen in het kader van de elektriciteitsverordening van de EU en de aanbeveling van de Raad om de bestendigheid van kritieke infrastructuren te verbeteren.

De Commissie blijft financiële steun voor onderzoek en innovatie verlenen en de marktintroductie van digitale technologie in de energiesector stimuleren via het programma Digitaal Europa, LIFE, de cohesiefondsen en een vlaggenschipprogramma voor de digitalisering van energie in het kader van Horizon Europa. In samenwerking met de Europese groene digitale coalitie blijft zij ook instrumenten en methoden ontwikkelen om het netto milieu- en klimaateffect van faciliterende digitale technologie in de energiesector te meten.

Meer informatie: