Europese Commissie presenteert verslag over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2023

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslag over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2023

In 2023 werd een recordbedrag aan middelen vrijgemaakt voor Oekraïne. Uit het verslag blijkt ook dat met macrofinanciële bijstand in uitzonderlijke crisissituaties flexibel op problemen kan worden gereageerd zonder dat dit ten koste gaat van de belangrijkste stabiliserende functies van het instrument.

Achtergrond

Macrofinanciële bijstand (MFB) is een vorm van financiële steun die de EU toekent aan partnerlanden die een betalingsbalanscrisis doormaken. Sinds de invoering ervan in 1990 heeft MFB volgens de Commissie bijgedragen aan de verbetering van de macro-economische en financiële stabiliteit in buurlanden of landen die geografisch dicht bij de EU liggen, terwijl ook structurele hervormingen erdoor worden aangemoedigd.

De bijstand vormt doorgaans een aanvulling op en is afhankelijk van een met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeengekomen niet uit voorzorg getroffen kredietregeling. MFB wordt in tranches uitbetaald, en alleen indien is voldaan aan alle criteria voor structurele hervormingen die met het land zijn overeengekomen. Daarnaast geldt er voor het verlenen van MFB een politieke randvoorwaarde inzake democratische mechanismen, waaronder het hebben van een parlementair meerpartijenstelsel, het respecteren van de rechtsstaat en het waarborgen dat de mensenrechten in het betreffende land worden geëerbiedigd.

Op 10 juni 2024 presenteerde de Europese Commissie een verslag over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2023.

Het verslag

2023 was voor het MFB een opmerkelijk jaar vanwege het recordbedrag aan middelen dat in het kader van de MFB+-operatie voor Oekraïne is vrijgemaakt naar aanleiding van de Russische aanvalsoorlog. Met deze buitengewone inspanning heeft de EU volgens de Commissie ook laten zien dat zij ‘solidariteit’ niet slechts met de mond belijdt: de EU is inmiddels de grootste donor van Oekraïne en blijft ook andere partners steunen die te kampen hebben met de economische repercussies van de oorlog in Oekraïne.

Uit het verslag blijkt ook dat met MFB in uitzonderlijke crisissituaties flexibel op problemen kan worden gereageerd zonder dat dit ten koste gaat van de belangrijkste stabiliserende functies van het instrument. Met name de hervormingen die in het kader van MFB+ zijn doorgevoerd, laten zien dat MFB, zelfs in de moeilijkste oorlogsomstandigheden, meerwaarde biedt als het om stabilisatie gaat.

Meer informatie: