Europese Commissie presenteert verslag over voorkoming faillissementen MKB door nationale solventiemaatregelen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslag over voorkoming faillissementen MKB door nationale solventiemaatregelen

Volgens het verslag hebben kleine en middelgrote ondernemingen en andere Europese bedrijven faillissementen kunnen vermijden, mede dankzij een breed scala van nationale solvabiliteitsmaatregelen die de lidstaten in de nasleep van de Covid-19-pandemie hebben genomen. Het verslag belicht hoe een breed scala van nationale maatregelen, waaronder schuldmoratoria, waarborgen voor werknemers of fiscale maatregelen, hebben helpen voorkomen dat een liquiditeitscrisis omslaat in een bredere solvabiliteitscrisis voor Europese bedrijven.

Het verslag (EN) bouwt voort op ervaringen die zijn gedeeld door nationale financiƫle deskundigen die door hun nationale midden- en kleinbedrijf (mkb)-gezanten werden voorgedragen en die tijdens de workshop "SME (Small and Mediumsized Entreprises) Envoys Finance - Exchange of good practices on national solvency measures for SMEs", die in september 2020 plaatsvond, zijn verzameld. Bij het verslag is een bijlage opgenomen waarin per lidstaat wordt aangegeven welke nationale ondersteunende solventiemaatregelen zijn genomen of gepland ten behoeve van het mkb.

Tijdens dit evenement hebben de lidstaten informatie uitgewisseld over maatregelen die zij hebben genomen om de problemen van het mkb met de
toegang tot financiering als gevolg van de pandemie aan te pakken. Het evenement volgde op de geactualiseerde industriestrategie van de EU (zie ook dit ECER bericht), waarin werd opgeroepen tot meer uitwisseling van goede praktijken op dit gebied ter ondersteuning van de nationale inspanningen om de herkapitalisatie, de schuldomschakeling en de balansversterking van het mkb te ondersteunen.

Uit de in het verslag gepresenteerde ervaringen blijkt dat de lidstaten vooral beproefde maatregelen hebben toegepast, zoals leningen en kapitaalinstrumenten, waarbij nationale stimuleringsinstellingen en traditionele financiers een sleutelrol speelden. De belangrijkste begunstigden van dergelijke instrumenten waren kleinere ondernemingen.

Tegelijkertijd hebben veel lidstaten ook nieuwe instrumenten aangeboden, zoals achtergestelde leningen en zogeheten mezzanine-financiering, die vooral nuttig zijn voor bedrijven met een te hoge schuldenlast, alsmede subsidies en gemengde maatregelen waarbij terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare (onder)steun(ing) wordt gecombineerd.

Uit het verslag blijkt onder meer dat het merendeel van de lidstaten hun nationale maatregelen hebben vormgegeven in lijn met de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun in verband met de Covid-19-uitbraak van de Europese Commissie (zie ook de informatie op deze ECER-pagina).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : staatssteun
ECER-bericht : Nederlandse steunregeling voor covid-steun aan MKB goedgekeurd door Commissie (1 juni 2021)