Europese Commissie presenteert verslag over vooruitgang bij de ecologische en digitale overgang van de toeristische sector

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslag over vooruitgang bij de ecologische en digitale overgang van de toeristische sector

De Commissie heeft een verslag gepubliceerd over haar eerste beoordeling van de stand van zaken in het ecologische en digitale overgangstraject van de toerismesector in de EU. Het verslag presenteert concrete resultaten op alle actiegebieden, die worden ondersteund door de inzet van belanghebbenden in de toeristische sector in alle EU-lidstaten en daarbuiten.

Volgens het verslag (EN) hebben 204 organisaties - waaronder kleine en middelgrote ondernemingen - gereageerd op de oproep om input te leveren en in totaal 424 toezeggingen gedaan die bijdragen aan de vernieuwing van de toeristische sector in de EU. De meeste acties van de belanghebbenden zijn gericht op het ondersteunen van de ecologische overgang van de toeristische sector. De Franse regio Pays de la Loire heeft bijvoorbeeld toegezegd om tegen 2030 duurzame verbindingen te ontwikkelen, zodat al hun bestemmingen toegankelijk zijn met groene vervoersmiddelen (zachte of collectieve mobiliteit), en zonder dat er een privé-auto aan te pas hoeft te komen. Het verslag bevat ook Nederlandse voorbeelden.

Ook de Commissie heeft belangrijke toezeggingen gedaan voor de digitale overgang van de sector, door middel van initiatieven zoals de verordening over accommodatie voor kort verblijf (zie ook dit ECER-bericht) en de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor toerisme (zie ook dit ECER-bericht). Daarnaast ondersteunt de Commissie een aantal actiegebieden door middel van verschillende financieringsmogelijkheden die worden beschreven in de gids voor EU-financiering voor toerisme. De Commissie heeft ook een deskundigengroep "Samen voor EU-toerisme (T4T)" opgericht om te helpen kennis tussen belanghebbenden in de sector uit te wisselen en belangrijke gebieden voor gezamenlijke actie vast te stellen.

De lidstaten hebben ook hun steun voor het overgangstraject getoond middels een aantal concrete maatregelen. Zo werd in december 2022 een toerismeprogramma van de EU voor 2030 gepubliceerd. Het overgangstraject is een doorlopend proces en belanghebbenden kunnen hun inzet voor de digitale en ecologische overgang van het toerisme in de EU blijven delen (zie ook website Europese Commissie).

Meer informatie :
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-dossier: Diensten (Vrij verkeer)