Europese Commissie presenteert voorstel voor een Europese digitale identiteit

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstel voor een Europese digitale identiteit

Met het voorstel wil de Europese Commissie bedrijven, EU-burgers en ingezetenen toegang geven tot een ‘digitale portemonnee’. De persoonsgegevens uit de digitale portemonnee kunnen onder meer worden gedeeld met derden en worden gebruikt als authenticatie voor de toegang tot een online of offline dienst in de EU.

Het gaat om het voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 910/2014 betreffende het instellen van een kader voor een Europese digitale identiteit (alleen Engelstalig), dat op 3 juni 2021 door de Commissie is gepubliceerd.

Achtergrond

De bredere context van het voorstel is de mededeling “Digitaal kompas 2030”, die de Europese Commissie in maart 2021 heeft gepresenteerd. In het Digitaal kompas heeft de Commissie onder meer voorgesteld om een digitale identiteit te ontwikkelen. Deze digitale identiteit moet rond 2030 gereed zijn, en burgers en bedrijven in staat stellen in de gehele EU makkelijk en met respect voor hun privacy (online) diensten te kunnen benutten. Ter verwezenlijking van deze doelstelling voorziet het voorstel van 3 juni 2021 in een kader voor een Europese digitale identiteit.

Vorm en gebruik van de digitale identiteit

De Europese digitale identiteit krijgt de vorm van een digitale portemonnee die door de hele EU kan worden benut. De digitale portemonnee wordt uitgegeven door de lidstaten en kan door burgers en bedrijven via hun smartphone of een ander apparaat worden gebruikt. Burgers en bedrijven kunnen hun identiteitsbewijs en andere documenten aan hun digitale portemonnee toevoegen. Bij andere documenten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan rijbewijzen, diploma’s of bankrekeningen.

Het staat burgers en bedrijven vrij om te kiezen of zij van de digitale identiteit gebruikmaken, en zo ja, welke documenten zij in hun digitale portemonnee opnemen. Wanneer burgers en bedrijven documenten met een ontvanger delen via de digitale portemonnee, dan kunnen zij zelf bepalen welke documenten dit zijn.

De digitale portemonnee wordt een middel om de benodigde documenten voor het ontvangen van een bepaalde dienst (bijvoorbeeld het openen van een bankrekening) digitaal te delen met de dienstverlener. Ook zullen burgers en bedrijven met de digitale identiteit elektronische handtekeningen kunnen zetten. Omdat de digitale portemonnee door de hele EU te gebruiken is, kan dit eventuele grensoverschrijdende dienstverlening vergemakkelijken. De Europese Commissie voorziet in dit kader dat burgers of bedrijven door middel van de digitale identiteit op termijn bijvoorbeeld medicijnen kunnen ophalen (in andere lidstaten), belastingaangifte kunnen doen en zich bij (buitenlandse) universiteiten kunnen inschrijven. Ook zal bijvoorbeeld het huren van een auto met de digitale identiteit makkelijker kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat al deze toepassingen daadwerkelijk tot de mogelijkheden zullen gaan behoren, bepaalt het voorstel dat bepaalde publieke en private partijen de Europese digitale identiteit dienen te accepteren.

Meer informatie