Europese Commissie publiceert analyse over duurzamere agrifood sector en start consultatie

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert analyse over duurzamere agrifood sector en start consultatie

De analyse en consultatie gaan over hoe het bestaande EU-beleid kan ondersteunen om de agrovoedingssector groener, digitaler en veerkrachtiger te maken.

Het gaat om de op 24 juli 2023 gepubliceerde analyse (werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD (2023) 263). In dit werkdocument wordt een eerste overzicht gegeven van een aantal belangrijke kwesties en bestaande EU-beleidskaders ter ondersteuning van de veerkracht, duurzaamheid en digitalisering van het industriële ecosysteem van de agrovoedingssector (met bijzondere aandacht voor het middendeel van de keten, maar rekening houdend met de rol en prestaties van alle belanghebbenden in de agrovoedingssector).

Agrovoedingsbelanghebbenden, overheden, sociale partners, onderzoeksorganisaties en anderen worden uitgenodigd om na te denken over het overgangstraject en om feedback te geven aan de hand van de vragen in elk onderdeel van de analyse. Ze worden uitgenodigd om de analyse van de belangrijkste uitdagingen uit te breiden en relevante acties voor de overgang op alle niveaus voor te stellen. Daarnaast zijn ze welkom om ideeën te delen over de relevante KPI's die gebruikt zouden kunnen worden om de voortgang te monitoren.

Het doel van de analyse is om een reflectie op gang te brengen en feedback van belanghebbenden te verzamelen via de bijbehorende online openbare raadpleging die gestart is en tot 19 september 2023 duurt. Er zullen door de Commissie ook vervolgworkshops met belanghebbenden worden georganiseerd om te discussiëren en meningen te verzamelen over hoe dit industriële ecosysteem concurrerender kan worden gemaakt. Het doel is om tegen eind 2023, mede aan de hand van de feedback, samen een overgangstraject voor de agrovoedingssector uit te stippelen.

In de actualisering van de industriestrategie van mei 2021 (zie ook dit ECER-bericht) stelde de Commissie voor om overgangstrajecten te ontwikkelen voor verschillende industriële ecosystemen. De actualisering ging vergezeld van het eerste jaarlijkse verslag over de interne markt, dat een analyse biedt van de uitdagingen waarmee de verschillende ecosystemen worden geconfronteerd en als uitgangspunt dient voor de voorbereiding van de overgangstrajecten.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Interne markt

ECER-dossier: Mededinging

ECER-dossier: Landbouw
ECER-bericht: Europese Commissie brengt verslag uit over de stand van zaken van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de landbouw en voedselvoorzieningsketen (1 november 2021)