Europese Commissie publiceert onderzoek over de impact van Open Source op de Europese economie

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert onderzoek over de impact van Open Source op de Europese economie

De studie geeft de resultaten weer van een onderzoek waarbij de economische impact van Open Source software en hardware op de Europese economie werd geanalyseerd. Het onderzoek bevat een aantal specifieke aanbevelingen voor overheidsbeleid gericht op het bereiken van een digitaal autonome publieke sector, open onderzoek en innovatie die Europese groei mogelijk maken, en een gedigitaliseerde en intern concurrerende industrie.

Op lange termijn kunnen de bevindingen van de studie worden gebruikt om de open source-dimensie te versterken bij de ontwikkeling van toekomstig software- en hardwarebeleid voor de EU-industrie. Het onderzoek is hier in te zien (EN).

Achtergrond
In het onderzoek wordt geschat dat in de Europese Unie gevestigde bedrijven in 2018 ongeveer 1 miljard euro in Open Source Software hebben geïnvesteerd, wat een positief effect op de Europese economie heeft gehad van tussen de 65 en 95 miljard euro. De studie voorspelt dat een toename met 10 procent van de bijdragen aan Open Source Software code jaarlijks een extra 0,4 tot 0,6 procent bbp zou genereren, evenals meer dan 600 extra ICT-start-ups in de EU. Uit casestudies blijkt dat de overheidssector, door Open Source Software aan te schaffen in plaats van zogenaamde propriëtaire software, de totale eigendomskosten kan verlagen, een vendor lock-in (dit is een afhankelijkheid van een (software) leverancier waardoor eventueel overstappen wordt bemoeilijkt) kan vermijden en zo de digitale autonomie van de overheidssector kan vergroten.

Daarnaast is van belang dat de Commissie sinds oktober 2020 haar eigen nieuwe strategie voor Open Source software 2020-2023 (EN) heeft, die het transformatieve, innovatieve en collaboratieve potentieel van open source verder aanmoedigt en benut, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de overkoepelende digitale strategie van de Commissie (EN) en om bij te dragen tot het programma Digitaal Europa (EN). In de strategie van de Commissie wordt bijzondere nadruk gelegd op het delen en hergebruiken van softwareoplossingen, kennis en deskundigheid, alsook op het vergroten van het gebruik van open source in informatietechnologieën en andere strategische gebieden.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Digitalisering