Europese Commissie publiceert proefmechanisme waterstof

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert proefmechanisme waterstof

Het proefmechanisme heeft tot doel investeringen te versnellen door een duidelijker beeld te geven van de waterstofmarktsituatie van zowel afnemers als leveranciers en door hun contacten te vergemakkelijken.

Op 3 juni 2024 maakte de Europese Commissie de verdere stappen bekend om de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt te ondersteunen door gebruik te gaan maken van een proefmechanisme (zie ook deze webpagina van de Commissie) . Het nieuwe mechanisme is ingevoerd in het kader van het vorige maand goedgekeurde pakket koolstofvrije gassen en waterstof (zie ook dit ECER-bericht). Het mechanisme is vijf jaar van kracht en maakt deel uit van de Europese waterstofbank (zie ook deze webpagina van de Commissie).

Het proefmechanisme voor waterstof zal informatie over vraag en aanbod voor hernieuwbare, koolstofarme waterstof en derivaten verzamelen, verwerken en toegankelijk maken, zodat Europese afnemers zich kunnen aansluiten bij zowel Europese als buitenlandse leveranciers. Het mechanisme zal marktgegevens over de ontwikkeling van waterstofstromen en -prijzen verzamelen en verwerken. Op 3 juni startte ook een aanbestedingsprocedure om een dienstverlener te vinden voor de ontwikkeling van een IT-platform voor de exploitatie van het proefmechanisme. De Commissie is voornemens tegen het einde van 2024 een contract te ondertekenen, zodat zij medio 2025 met haar werkzaamheden kan beginnen.

In Europa zijn de eerste grootschalige elektrolyse-installaties al in aanbouw en zijn de eerste afnameovereenkomsten ondertekend. Het vergroten van de zichtbaarheid van de vraag tussen leveranciers en consumenten moet helpen de definitieve investeringsbeslissingen in Europa te versnellen en ertoe bijdragen dat afnameovereenkomsten worden gesloten. Waterstof zal een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de Green Deal-doelstellingen, de uitfasering van Russische fossiele brandstoffen en het ondersteunen van de decarbonisatie en het concurrentievermogen van de Europese industrie.

Het proefwaterstofmechanisme maakt deel uit van de lopende werkzaamheden van de Commissie voor de oprichting van een Europees multiproductieplatform voor de gezamenlijke aankoop van strategische grondstoffen, dat in de toekomst betrekking kan hebben op grondstoffen zoals strategische grondstoffen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-dossier: Energie