Europese Commissie publiceert resultaten van onderzoek naar de toekomst van de ICT-sector

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert resultaten van onderzoek naar de toekomst van de ICT-sector

De resultaten van een verkennende raadpleging die door de Europese Commissie werd gehouden onder belanghebbenden naar de toekomst van de ICT-sector en de infrastructuur zijn bekendgemaakt. Tijdens de consultatie zijn gegevens en meningen over onder andere technologische marktontwikkelingen, consumentenbescherming en belemmeringen voor de interne markt verzameld bij marktdeelnemers.

Achtergrond
De verkennende consultatie werd in de periode februari tot mei 2023 gehouden. De Commissie ontving ruim 400 reacties tijdens de consultatie. Met inachtname van de vertrouwelijkheidseisen, deelde de Commissie de reacties ook met de
Body of European Regulators of Electronic Communications  (BEREC).

Op 11 oktober 2023 maakte de Europese Commissie het Onderzoeksrapport (in te zien via deze link) bekend. Het onderzoek had ten doel om gegevens te verzamelen over (technologische) marktontwikkelingen in de elektronische ICT-sector en op het gebied van infrastructuur, alsmede over de vraag hoe de EU kan meedoen aan de technologische race die op dat vlak wereldwijd plaatsvindt. Hiertoe werd input gevraagd en verkregen van onder meer telecomaanbieders, omroepen, clouddienstverleners en -platforms en bedrijfsverenigingen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan beoordeeld worden waar in de ICT-sector van de Europese Unie veranderingen op zijn plaats kunnen zijn om die wereldwijde technologische race bij te houden.
 

Resultaten
Uit het onderzoek komen drie belangrijke conclusies  voort.

De eerste conclusie is dat de EU innovatie en efficiënte investeringen nodig heeft. Respondenten uit de consultatie brachten naar voren dat oude koperen netwerken vervangen moeten worden door geavanceerdere infrastructuren die gigabits en (binnenkort) terabits gegevens per seconde kunnen verwerken. Dit in tegenstelling tot de huidige kilo- of megabits per seconde. Volgens de respondenten kan dit de connectiviteit en snelheid van datatransmissie verbeteren, en een positieve invloed hebben op bedrijfs- en regelgevingsmodellen, vaardigheden, veiligheid van leveranciers en natuurlijke investeringen.

De tweede conclusie is dat de interne markt benut moet gaan worden om de nodige investeringen en innovatie te bewerkstelligen. Volgens de respondenten van de raadpleging moet er EU-brede regelgeving komen om administratieve kosten te verminderen en de implementatie van infrastructuur te versnellen. Volgens de respondenten zou een 5G-netwerk door de gehele Europese Unie bijvoorbeeld 200 tot 300 miljoen euro kunnen opleveren in de komende vijf jaar.

De derde conclusie is dat de Europese netwerken beveiligd moeten zijn. De respondenten geven aan dat het belangrijk is dat juist in de connectiviteitsinfrastructuur volledige controle behouden blijft over de besluitvormingsprocessen in strategische sectoren. Hiermee geven de respondenten aan dat schadelijke inmenging van buitenaf in de EU-connectiviteitsinfrastructuur vermeden dient te worden.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: Digitale strategie- resultaten consultatie
ECER-dossier : Onderzoek en technologie
ECER-dossier : Digitalisering