Europese Commissie publiceert Risicoatlas voor droogte en een Online tool voor zicht op overstromingen

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert Risicoatlas voor droogte en een Online tool voor zicht op overstromingen

Met de Europese risicoatlas voor droogte moet het risicobeheer en het stellen van strategische prognoses op het gebied van bestrijding van droogte en waterschaarste in de lidstaten vergemakkelijkt worden. De Online overstromingen-risicotool verschaft informatie over overstromingen en draagt bij tot de beoordeling van risico’s op overstromingen in de lidstaten.

Risicoatlas voor droogte
De Europese Commissie publiceerde op 11 oktober 2023 twee nieuwe instrumenten voor risicobeheer en strategische prognoses waarmee de EU beter in staat wordt gesteld om droogte en waterschaarste te bestrijden. Het gaat om de European Drought Impact Database (die ook later voor het publiek toegankelijk wordt) en de European Drought Risk Atlas. De instrumenten maken deel uit van de strategie om Europese actie op het gebied van water te stimuleren en zullen worden geïntegreerd in het EU-Programma Copernicus en de Europese waarnemingspost voor droogte daarin. De database en atlas moeten autoriteiten gaan helpen bij het anticiperen op en beheren van de risico's van droogte en watertekorten op Europees, nationaal en lokaal niveau.

De voorspellingen voor de komende decennia, die beschikbaar zijn via de Europese risicoatlas voor droogte, laten onder meer zien dat het risico op droogte zal toenemen. Hoewel regio's verschillend zullen worden getroffen, suggereren de voorspellingen dat de gevolgen van droogte in de hele EU merkbaar zullen zijn. Omdat de klimaatverandering de frequentie en intensiteit van neerslag beïnvloedt, kan de waterschaarste in verschillende delen van Europa verergeren. Door het verhoogde risico op droogte zou de opbrengst van bepaalde gewassen kunnen dalen. Ook tonen prognoses aan dat de openbare watervoorziening, inclusief drinkwater, in verschillende regio's van Europa zou kunnen worden aangetast. In de energiesector zal het dalende waterpeil in warmere rivieren het moeilijker maken om kerncentrales te koelen, terwijl droogte grote gevolgen zal hebben voor de opwekking van hydro-elektrische energie in sommige delen van Europa.  De druk op de binnenvaart zal hoog blijven en in sommige regio's zelfs toenemen. Tot slot blijkt uit de risicoatlas dat watertekorten en droogte een aanzienlijk negatief effect hebben op de natuur. De prognoses suggereren dat de gezondheid van aquatische en terrestrische ecosystemen ernstig zal worden aangetast.

Meer informatie is ook te verkrijgen via deze websitepagina (EN) van de Commissie.

Online overstromingsrisicotool
Op 13 oktober 2023 lanceerde de Commissie een nieuw instrument dat gegevens over overstromingen verstrekt en dat bijdraagt tot de beoordeling van overstromingsrisico's (genaamd: de Floodsviewer). Het instrument is ontwikkeld in het kader van de Europese richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (2007/60/EC), waarin mechanismen voor overstromingsrisicobeheer zijn vastgesteld. De tool biedt één kaart van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico en een portaal naar alle gerelateerde informatie, waardoor besluitvormers een overzicht krijgen van de gegevens die ze nodig hebben om het overstromingsrisico te beheren. Het online visualisatie-instrument laat zien dat meer dan 14 000 gebieden in de EU een significant overstromingsrisico lopen. 

De overstromingsrisicogegevens in de tool worden aangeleverd door de lidstaten met de steun van de Commissie en het Europees Milieuagentschap. De gedeelde gegevens omvatten voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen door de lidstaten, kaarten die de overstromingsgevaren en -risico's weergeven, en overstromingsrisicobeheerplannen.

Overstromingen zijn een van de meest voorkomende en kostbare natuurrampen in Europa. Als gevolg van de klimaatverandering komen ze steeds vaker voor en ze hebben vaak verwoestende gevolgen. Mensenlevens en biodiversiteit komen erdoor in gevaar en ze veroorzaken zware economische verliezen. De komende decennia zal zowel het risico op overstromingen in Europa toenemen als de economische schade. Betere informatie en geïntegreerd overstromingsrisicobeheer kunnen het risico op overstromingen verminderen en door passende maatregelen de veerkracht van samenleving en natuur tegen extreme weersomstandigheden versterken.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie: Droogteatlas (FR)
Nieuwsbericht Europese Commissie: App overstromingen (FR)
ECER-dossier: Klimaat en Milieu