Europese Commissie registreert burgerinitiatieven over mechanisme voor koolstofquota en videogames

Contentverzamelaar

Europese Commissie registreert burgerinitiatieven over mechanisme voor koolstofquota en videogames

De Europese Commissie heeft op 19 juni 2024 besloten twee Europese burgerinitiatieven te registreren, getiteld ‘Air-Quota’s’ (Luchtquota) en ‘Stop Destroying Videogames’ (Stop de vernietiging van videogames). Beide Europese burgerinitiatieven voldoen aan de formele voorwaarden die in de desbetreffende EU-wetgeving zijn vastgesteld. De Commissie is derhalve van mening dat zij juridisch ontvankelijk zijn. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van de burgerinitiatieven.

Het initiatief ‘Air-Quotas’ roept de Commissie op om in elk land een mechanisme voor koolstofquota voor burgers in te stellen dat bedrijven door de consumentvraag zal aanmoedigen om koolstofvrij te worden. De organisatoren zijn van mening dat dit nieuwe mechanisme betrekking zou moeten hebben op alle aankopen van goederen en diensten, te beginnen met luchtvervoer.

De organisatoren van het initiatief ‘Stop Destroying Videogames’ roepen de Commissie op om uitgevers die videogames in de EU verkopen of daarvoor licenties verlenen, te verplichten dergelijke spelletjes in een functionele (speelbare) staat te laten, om te voorkomen dat uitgevers videogames op afstand onbruikbaar maken.

Nu de initiatieven zijn geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als er voor een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld en in ten minste zeven lidstaten het vereiste minimumaantal steunbetuigingen wordt gehaald, moet de Commissie reageren. De Commissie zal moeten besluiten of zij al dan niet gevolg zal geven aan het verzoek en zal haar besluit moeten motiveren.

Meer informatie: