Europese Commissie richt een aparte dienst op voor de uitvoering van Brexit-overeenkomsten

Contentverzamelaar

Europese Commissie richt een aparte dienst op voor de uitvoering van Brexit-overeenkomsten

De Europese Commissie heeft besloten om een nieuwe dienst op te richten die zich zal gaan bezighouden met de toepassing van en het toezicht op de overeenkomsten die tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gesloten naar aanleiding van de uittreding van het VK uit de EU. De dienst moet per 1 maart 2021 operationeel zijn.

Achtergrond

De nieuwe dienst, genaamd de UKS ( Service for the EU-UK Agreements) , is de opvolger van de Taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (UKTF), die per 1 maart 2021 zal worden opgeheven nu onder het mandaat van die Taskforce op 24 december 2020 de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is gesloten.

Het UKS wordt ondergebracht bij het secretariaat-generaal van de diensten van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Het mandaat en de looptijd van de nieuwe dienst zullen continue worden geëvalueerd.

Voormalig EU-onderhandelaar vanuit de UKTF, Michel Barnier, wordt speciaal adviseur van Von der Leyen. Barnier zal adviseren over de uitvoering van het Terugtrekkingsakkoord en expertise bieden bij de afronding van het ratificatieproces in de EU van de in december gesloten Handels- en samenwerkingsovereenkomst.

In de Handels- en samenwerkingsovereenkomst is ook voorzien in de oprichting van een Partnerschapsraad. Deze raad heeft een rol in de correcte toepassing en interpretatie van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en dient ter bespreking van zich voordoende problemen. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maroš  Šefčovič, belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses, zal de Europese Unie vertegenwoordigen in deze raad en de raad mede voorzitten namens de Europese Commissie.

Meer informatie:
* Persbericht Europese Commissie
* Website van de UKTF
* ECER-dossier : Brexit
* ECER-bericht : Ontwerpakkoord tussen de EU en het VK over de Brexit bereikt (29 december 2020)