Europese Commissie sluit de artikel 7 procedure tegen Polen

Contentverzamelaar

Europese Commissie sluit de artikel 7 procedure tegen Polen

Met het besluit van de Europese Commissie om de procedure tegen Polen te sluiten komt er een eind aan de rechtsstaatprocedure die sinds 2017 tegen Polen liep.

Op 29 mei 2024 heeft de Europese Commissie besloten om de artikel 7, lid 1, EU-Verdrag procedure tegen Polen te sluiten, door het met redenen omklede voorstel waarmee de procedure werd gestart, in te trekken.

Op 6 mei 2024 sprak de Europese Commissie al haar voornemen uit om de procedure te beëindigen, nadat zij een analyse had gemaakt van de rechtsstaatsituatie in Polen in het kader van de artikel 7 van het EU-Verdrag (VEU) procedure (zie ook dit ECER-bericht).

Uit die analyse van de Europese Commissie bleek dat er niet langer een duidelijk gevaar bestond voor een ernstige schending van de rechtsstaat, zoals neergelegd in artikel 2 EU-Verdrag. De Commissie kwam tot die conclusie op basis van alle uitgevoerde en geplande hervormingen die Polen treft ten aanzien van het herstel van de rechtsstaat.

Op 21 mei 2024 is er tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) een positieve discussie gevoerd tussen de aanwezige ministers over zowel de huidige rechtsstaatsituatie in Polen in het kader van de artikel 7 procedure als de analyse van Commissie en haar voornemen om de procedure te beëindigen. De EU-lidstaten erkenden de inspanningen die Polen heeft geleverd om bestaande zorgen te adresseren. Naar aanleiding van deze discussie besloot de Commissie om over te gaan tot daadwerkelijke intrekking van het met redenen omklede voorstel uit 2017, waarmee de procedure ten einde is gekomen. De Commissie heeft de Raad en het Europees Parlement hierover geïnformeerd.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Rechtsstaat in de EU
Europese Commissie: Factsheet The EU’s Rule of Law Toolbox (2023)