Europese Commissie stelt nieuwe regels vast die minderjarigen vrijstellen van acceptatieperiode van vaccinatiecertificaten van 270 dagen

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt nieuwe regels vast die minderjarigen vrijstellen van acceptatieperiode van vaccinatiecertificaten van 270 dagen

De Commissie heeft in het kader van de verordening betreffende het digitale COVID-certificaat van de EU nieuwe regels voor het vaccinatiecertificaat vastgesteld. De nieuwe regels stellen minderjarigen vrij van de aanvaardingsperiode van 270 dagen voor vaccinatiecertificaten na de primaire vaccinatiereeks. De vaccinatiebewijzen van minderjarigen mogen niet verlopen. Wanneer minderjarigen op reis gaan, kunnen zij het certificaat blijven gebruiken dat zij na de primaire vaccinatiereeks hebben ontvangen.

De standaardacceptatieperiode wordt hiermee dus beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. Hoewel op aanbeveling van het EMA (EN) een boostervaccinatie vanaf 12 jaar is toegestaan, bevelen momenteel niet alle lidstaten aan om boosters aan minderjarigen toe te dienen.

De vrijstelling voor personen jonger dan 18 jaar zal op verificatieniveau ten uitvoer worden gelegd door de mobiele toepassingen aan te passen die worden gebruikt om de digitale COVID-certificaten van de EU te verifiëren. De lidstaten moeten de nodige technische aanpassingen doorvoeren om deze vrijstelling tegen 6 april 2022 te kunnen toepassen. Meer informatie over het digitale COVID-certificaat van de EU is te vinden op de speciale website (EN).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-pagina: Covid-19: EU-ontwikkelingen corona-virus