Europese diplomatieke dienst opgericht

Contentverzamelaar

Europese diplomatieke dienst opgericht

Het is een majeure verandering van het institutionele landschap in Brussel sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon: de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). De Raad Algemene Zaken heeft op 26 juli 2010 ingestemd met het besluit tot oprichting van deze grote dienst met rond de 1500 ambtenaren in Brussel en 800 diplomaten in 136 landen.

Over het besluit heeft het Europees Parlement een positief advies uitgebracht nadat de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, stevige toezeggingen had gedaan over het afleggen van politieke verantwoording aan het EP.

Hiermee krijgt de Hoge Vertegenwoordiger de ambtelijke ondersteuning waar zij volgens artikel 27 van het EU-verdrag recht op heeft. De dienst is samengesteld uit ambtenaren van de Raad, de Commissie en de lidstaten. De EDEO ondersteunt de Hoge Vertegenwoordiger als zodanig, en daarnaast in haar functie van voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken en van vice-voorzitter van de Commissie.

Daarnaast zal de EDEO ook de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de Commissie bijstaan op het gebied van externe betrekkingen. Dit is zo geregeld om het extern optreden van de Unie zoveel mogelijk op één plek te organiseren en te coördineren. Dit komt de eenheid en coherentie van het extern optreden van de EU ten goede.

Naar verwachting kan de nieuwe dienst van start gaan nog vóór 1 december 2010. Meest waarschijnlijke locatie is het Capital-gebouw op de Schuman-rotonde, tegenover de gebouwen van de Commissie en de Raad.

De ambtelijke top van de dienst bestaat uit een secretaris-generaal, twee plaatsvervangende S-G’s en een zogenoemde ‘Chief Operating Officer’, verantwoordelijk voor de financiën. Hij staat in de hiërarchie van de dienst op gelijke voet met de S-G. Een derde van het EDEO-personeel zal afkomstig zijn uit de diplomatieke diensten van de lidstaten. Na 1 juli 2013 staan de functies open voor alle ambtenaren van de EU-instellingen.