Europese Raad: geen heronderhandeling Terugtrekkingsovereenkomst

Contentverzamelaar

Europese Raad: geen heronderhandeling Terugtrekkingsovereenkomst

De Unie staat achter de Terugtrekkinsgovereenkomst en zal de ratificatie ervan voortzetten. Er kan niet opnieuw over worden onderhandeld. In de ER-conclusies van 25 november 2018 heeft de Europese Raad de intrekkingsovereenkomst bekrachtigd en de politieke verklaring is goedgekeurd.

Dit heeft de Europese Raad (artikel 50 samenstelling) na afloop van de vergadering van 13 december 2018 verklaard.

De Europese Raad herhaalt zijn wens om een zo nauw mogelijk partnerschap met het VK aan te gaan en streeft ernaar om onmiddellijk na de ondertekening van de Terugtrekkingsovereenkomst met de voorbereidingen te beginnen. Dan kunnen de onderhandelingen zo spoedig mogelijk na de terugtrekking van het VK van start gaan. De Europese Raad onderstreept dat het vangnet zoals opgenomen in de terugtrekkingsovereenkomst  (‘backstop’ ) bedoeld is als een verzekering om een harde grens op het eiland Ierland te voorkomen en de integriteit van de interne markt te waarborgen. De Unie is vastbesloten om snel te werken aan een volgende overeenkomst die uiterlijk op 31 december 2020 alternatieve regelingen vaststelt, zodat het vangnet niet nodig zal zijn.

De Europese Raad benadrukt dat, indien het vangnet desondanks in werking treedt, het tijdelijk van toepassing zou zijn, tenzij en totdat het wordt vervangen door een latere overeenkomst die ervoor zorgt dat een harde grens wordt vermeden. De Unie zal in dat geval alles in het werk stellen om snel een volgende overeenkomst te sluiten en te onderhandelen over een overeenkomst die het vangnet zou vervangen en hetzelfde verwacht het van het VK zodat het vangnet niet langer dan strikt noodzakelijk is, bestaat.

De Europese Raad doet tevens een oproep om op alle niveaus meer werk te maken van de paraatheid voor de gevolgen van de terugtrekking van het VK, rekening houdend met alle mogelijke resultaten.

Meer informatie

Persbericht

ER (artikel 50) conclusies Brexit