Europese Rekenkamer brengt verslag uit over EU-ondersteuning van personen met een beperking

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer brengt verslag uit over EU-ondersteuning van personen met een beperking

Volgens de Europese Rekenkamer is het effect van het EU-optreden op het gebied van ondersteuning van personen met een beperking beperkt en zijn sleutelindicatoren niet verbeterd. De rekenkamer beveelt onder meer aan om te werken aan de wederzijdse erkenning van de gehandicaptenstatus binnen de EU.

Het gaat om Speciaal Verslag 2023/20 van de Europese Rekenkamer (ERK) van 12 oktober 2023 genaamd ‘ Ondersteuning van personen met een beperking. De praktische gevolgen van het EU-optreden zijn beperkt’.

Ongeveer een kwart van de EU-burgers heeft zelf aangegeven een beperking te hebben. Om de lidstaten te helpen bij het bieden van ondersteuning heeft de EU strategieën voor personen met een beperking aangenomen.

De ERK is in dit Speciaal Verslag nagegaan of de Commissie doeltreffende maatregelen heeft genomen om personen met een beperking te ondersteunen. De ERK concludeert dat het effect van het EU-optreden op dit gebied beperkt is en dat de sleutelindicatoren niet significant verbeterd zijn.

Het verslag merkt op dat de criteria voor de gehandicaptenstatus per lidstaat verschillen en dat de statistische gegevens niet vergelijkbaar zijn, hetgeen wederzijdse erkenning kan ondermijnen. In de EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 (zie ook dit ECER-bericht) zijn doelstellingen vastgesteld, maar sommige kwesties blijven volgens de ERK onopgelost. Uit het monitoringsysteem blijkt ook niet hoe EU-financiering helpt het leven van personen met een beperking te verbeteren.

De ERK beveelt de Europese Commissie aan om meer vergelijkbare gegevens te verkrijgen, te werken aan de wederzijdse erkenning van de gehandicaptenstatus en de EU-wetgeving te toetsen aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ook beveelt de ERK aan dat de EU-instellingen de vooruitgang meten die zij boeken bij het opnemen van personen met een beperking in hun personeelsbestand.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Gelijke kansen