Europese Rekenkamer presenteert Werkprogramma voor 2024-2026

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer presenteert Werkprogramma voor 2024-2026

Het door de Europese Rekenkamer gepubliceerde werkprogramma geeft een overzicht van de controleprioriteiten voor de komende twee jaar. De Rekenkamer geeft aan haar onafhankelijke en objectieve controlewerk met betrekking tot cruciale kwesties en uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd voort te zetten. Zo gaat onder meer aandacht uit naar het pandemieherstelpakket NextGenerationEU, klimaatverandering, concurrentievermogen, extern optreden van de EU en overheidsfinanciën.

Het op 12 december 202 gepresenteerde Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer (ERK) is beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu ).

Achtergrond
Aan de hand van onafhankelijk controlewerk beoordeelt de ERK de zuinigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, wettigheid en regelmatigheid van EU-maatregelen. De ERK beschermt de financiële belangen van de EU en zorgt ervoor dat het geld van de belastingbetaler goed wordt besteed. Controleverslagen, analyses en adviezen van de ERK vormen een belangrijke schakel in de verantwoordingsketen van de EU; met behulp hiervan worden de verantwoordelijken voor de uitvoering van EU-beleid en -programma’s (de Europese Commissie, andere EU-organen en nationale autoriteiten) ter verantwoording geroepen. De ERK helpt EU-burgers om beter te begrijpen hoe de EU en haar lidstaten het hoofd bieden aan uitdagingen.

Het Werkprogramma
De EU en haar lidstaten hebben op indrukwekkende wijze laten zien dat zij in staat zijn snel en met ongekende maatregelen te reageren op een aantal opeenvolgende crises. Als reactie op deze crises hebben ze een reeks beleidsmaatregelen genomen, die ondersteund worden door aanzienlijke financiering uit zowel de traditionele EU-begroting als het initiatief NextGenerationEU (NGEU) ter waarde van 800 miljard euro. Aangezien de EU-begroting steeds omvangrijker en complexer wordt, wil de Europese Rekenkamer het financiële landschap ook blijven vormgeven. 

In het werkprogramma van de ERK voor de komende twee jaar is een lijst opgenomen met 73 controletaken en analyses waarmee het EU-optreden op strategische prioriteitsgebieden zal worden beoordeeld.
Een twaalftal onderwerpen houdt rechtstreeks verband met het pandemieherstelpakket NGEU, waarbij het voornamelijk gaat om steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor arbeidsmarkten, openbaar bestuur, kmo’s/het mkb en de groene transitie.
Op het gebied van “Klimaatverandering, milieu en natuurlijke hulpbronnen” omvat het werkprogramma twaalf controles van uiteenlopende zaken, zoals de zekerheid van gasleveringen, hongerbestrijding, biologische landbouw, zeewaterkwaliteit en bosbranden.
Daarnaast zullen de auditors belangrijke kwesties onderzoeken in verband met het concurrentievermogen van de EU-economie, zoals de microchipindustrie, investeringen in artificiële intelligentie, de erkenning van beroepskwalificaties binnen de EU en het woon-werkverkeer.

De ERK gaat ook het externe optreden van de EU onderzoeken, bijvoorbeeld haar steun voor vluchtelingen in Turkije, de integratie van migranten in EU-landen, de financiering van ngo’s, en militaire mobiliteit. Wat het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën van de EU betreft, zullen de auditors specifiek kijken naar de uitvoering van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd naar aanleiding van de invasie in Oekraïne, de begrotingsflexibiliteit in tijden van crisis en de bestrijding van belastingfraude.

Ook andere relevante EU-onderwerpen zullen aan bod komen, zoals de beoordeling van voedseletikettering en verkeersveiligheidsmaatregelen, de doeltreffendheid van de rechtsstaat en de verstrekking van geneesmiddelen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Begroting