Europese toezichthouder waarschuwt voor gevolgen oormerken van mensen

Contentverzamelaar

Europese toezichthouder waarschuwt voor gevolgen oormerken van mensen

Het elektronisch volgen van mensen, dieren en producten kan grote voordelen hebben op het gebied van volksgezondheid, consumentenbescherming en technologische ontwikkeling. De nadelen zijn er ook, met name voor wat betreft de privacy. De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, de Nederlander Peter Hustinx, waarschuwt in een advies voor de gevolgen van deze zogenoemde ‘ radiofrequentie-identificatie’ (RFID).

RFID is een methode voor de uitwisseling van informatie tussen een marker (" radio tag") die in elk voorwerp kan worden aangebracht, en een leesapparaat, een draadloos instrument dat deze informatie via radiofrequenties kan registreren. Deze technologie wordt nog krachtiger als dit leesapparaat verbonden is met communicatienetwerken zoals het internet, waardoor deze informatie op het wereldwijde informatienet terechtkomt.

De gegevens in, of geproduceerd door een RFID-tag, kunnen persoonsgegevens zijn in de zin van artikel 2 van de richtlijn gegevensbescherming. In dit verband moet ervoor worden gezorgd dat RFID-toepassingen worden omgeven met de nodige technologische maatregelen om het gevaar van ongewilde vrijgave van informatie zo klein mogelijk te houden.

De EDPS reageert met zijn advies op wetgevingsinitiatieven van de Commissie op dit gebied. De Commissie zoekt naar een effectieve manier om deze technologie te ondersteunen, omlijnd met de juiste rechtswaarborgen.