Eurozonetop hakt knopen door

Contentverzamelaar

Eurozonetop hakt knopen door

Op een zogenoemde Eurozone-top op 21 juli 2011 zijn de EU-landen die de euro als munt hebben een nieuw pakket aan maatregelen overeengekomen om de staatsschuldcrisis in de Eurozone aan te pakken en de financiële stabiliteit van de euro te versterken. Concreet betekent het dat er een nieuw steunprogramma voor Griekenland komt. Er komt ook een bijdrage van banken, een belangrijk punt voor Nederland. De voorwaarden voor Ierland en Portugal worden versoepeld.

Regie van de vaste voorzitter van de Europese Raad
Hoewel Herman van Rompuy optrad als gastheer, was er geen sprake van een echte Europese Raad waaraan alle staatshoofden of regeringsleiders deelnemen. Nu namen alleen de landen die de euro als munt hebben deel aan de top. Normaal gesproken komt de eurogroep bijeen onder voorzitterschap van de Luxemburgse premier Juncker. Van Rompuy gaf in een verklaring aan waarom hij dit initiatief heeft genomen, namelijk omdat ‘de situatie zeer ernstig was’ en ‘de problemen alleen op het hoogste politieke niveau konden worden opgelost’. Hij ‘kon niet toestaan dat een moeilijke situatie een gevaarlijke zou worden’.

En Van Rompuy haalde nog meer binnen. De Eurolanden hebben hem (in zijn hoedanigheid als vaste voorzitter van de Europese Raad) verzocht om, in nauw overleg met de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep, in oktober met concrete voorstellen te komen voor betere werkmethoden en een sterker crisisbeheer in de eurozone.

Het product van de top is ook een Europeesrechtelijk novum: een ‘verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en de EU-instellingen’.

Griekenland, Ierland en Portugal
Griekenland heeft volgens de Eurotop goede stappen genomen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar meer geld is nodig. De officiële steun bedraagt 109 miljard euro. Tevens werden er afspraken gemaakt over toekomstige leningen aan Griekenland op het EFSF (European Financial Stability Facility). Die voorwaarden zullen ook voor Ierland en Portugal gaan gelden. Klik hier voor meer info over het EFSF.

Banken
De banken betalen vrijwillig mee aan het pakket voor Griekenland (de zogenoemde ‘private sector involvement’). Voor de periode 2011-2019 wordt de totale nettobijdrage van de inbreng van de particuliere sector geraamd op 106 miljard euro. De bijdrage van de banken moet strikt beperkt blijven tot de situatie in Griekenland. Die vereist een uitzonderlijke en unieke oplossing. Er werd ook afgesproken om het EFSF en het Europees Stabilisatie mechanisme (ESM, klik hier voor meer info) onder voorwaarden flexibeler te maken. De landen willen het mogelijk maken om via leningen aan lidstaten financiële instellingen te herfinancieren, ook als die lidstaten zelf geen beroep doen op steun van het EFSF. Bovendien willen de Eurolanden met het EFSF en ESM kunnen interveniëren op secondaire markten.

Economisch toezicht

Over de versterking van het economisch toezicht (governance) riepen de Euroleiders op tot:

  • Snelle afronding van de wetgevingsprocedures omtrent het ‘six pack’ (klik hier voor meer info over dit pakket)
  • Invoering van nationale begrotingskaders zoals is voorzien in het voorstel voor een richtlijn begrotingskaders
  • nieuwe voorstellen van de Commissie met betrekking tot kredietbeoordelingsbureaus. De afhankelijkheid van kredietratingbureaus moet worden verminderd.
  • concrete voorstellen van de vaste voorzitter van de Europese Raad (, in nauw overleg met de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep) voor betere werkmethoden en een sterker crisisbeheer in de eurozone.