FIDE-Congres 2014: EMU, Burgerschap en aanbestedingen

Contentverzamelaar

Terug FIDE-Congres 2014: EMU, Burgerschap en aanbestedingen

De constitutionele en institutionele aspecten van de EMU, het Unie-Burgerschap en aanbestedingen binnen de EU zijn de drie thema’s van het 26e congres van de internationale vereniging voor Europees recht, FIDE. Het congres vindt plaats in Kopenhagen van 28 tot 31 mei 2014. Prof. Fabian Amtenbrink (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal algemeen rapporteur zijn voor het EMU-onderdeel.

Het FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) is een internationale koepelorganisatie die bestaat uit verscheidene nationale verenigingen voor Europees recht. Elke twee jaar organiseert de FIDE een congres gericht op het Europese recht. In 2014 zal in Denemarken de 26e editie plaatsvinden. Het congres wordt georganiseerd door de Deense Organisatie voor Europees Recht en de Universiteit van Kopenhagen.

In Kopenhagen zullen de volgende drie onderwerpen behandeld worden:

1.     Prof. Amtenbrink zal rapporteren over het onderwerp: Economische en Monetaire Unie: constitutionele en institutionele aspecten van het economisch bestuur binnen de Unie;

2.    Prof. Shaw en Prof. Shuibhne zullen rapporteren over het Unieburgerschap;

3.    Prof. Caranta zal rapporteren over aanbestedingen binnen de Unie.

De nationale rapporten over deze onderwerpen zullen de komende tijd worden opgesteld. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) worden opgeroepen zich in te zetten voor de opstelling ervan. Hiervoor kan de NVER benaderd worden via nver@nver.nl. Klik hier naar de site van de NVER.

Meer informatie over deelname, registratie en de stand van zaken vindt u hier.