Filtersysteem illegaal downloaden in strijd met EU-recht

Contentverzamelaar

Filtersysteem illegaal downloaden in strijd met EU-recht

Het EU-recht staat in de weg aan een stelselmatige en alomvattende filter-plicht voor internetproviders om auteursrechten te beschermen. Een Belgische lagere rechter had deze plicht opgelegd aan telecombedrijf Scarlet. De Belgische organisatie SABAM die auteurs, componisten en uitgevers van muziek vertegenwoordigd had om maatregelen verzocht waardoor de klanten van Scarlet niet meer zonder toestemming van de auteursrechthebbenden muziek kunnen uitwisselen.

Volgens het Hof is een dergelijke maatregel te beschouwen als algemeen toezicht. De richtlijn  inzake elektronische handel (richtlijn 2000/31) verbiedt nationale autoriteiten maatregelen juist te treffen die een internetprovider zou verplichten een algemeen toezicht uit te oefenen.

Daarbij is volgens het Hof ook van belang dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken. De door de Belgische rechter opgelegde filter en blokkademaatregel gaat te ver en voldoet niet aan het Unierecht.

Links

 Volledig dossier op de site van het Hof
Persbericht van het Hof
Bericht in Het Nieuwsblad