Financiering publieke omroep

Contentverzamelaar

Financiering publieke omroep
De Europese Commissie heeft een discussienota opgesteld over de financiering van de publieke omroepen. De aandacht gaat vooral uit naar de rol van de publieke omroep in de nieuwe media en de toepassing van de staatssteunregels op overcompensatie en kruissubsidies voor commerciële activiteiten. Lidstaten en andere belangstellenden kunnen vóór 11 maart reageren.

Deze raadpleging door de Commissie moet resulteren in een herziening van de Commissiemededeling over staatssteun en publieke omroep uit 2001. Later dit jaar zal de Commissie een voorstel daartoe doen. Voorjaar 2009 kan de nieuwe mededeling worden vastgesteld. De mededeling zal bijdragen aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid voor alle betrokkenen. De afgelopen jaren heeft de Commissie, veelal op basis van klachten, twintig beschikkingen vastgesteld over staatssteunaspecten van de financiering van publieke omroepen.