Frankrijk voorzitter van de Unie

Contentverzamelaar

Frankrijk voorzitter van de Unie

Frankrijk heeft het stokje van Slovenië overgenomen als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Grote uitdaging waar de Fransen zich mee geconfronteerd zien is het Ierse ‘nee’ tegen het Verdrag van Lissabon. Frankrijk was reeds van plan zich tijdens het voorzitterschap te richten op het dichten van de kloof tussen burger en Brussel.

Op de officiële website van het Franse voorzitterschap valt te lezen wat de prioriteiten van het Franse voorzitterschap voor de komende zes maanden zijn. U kunt op deze site ook de provisionele agenda voor de komende zes maanden bekijken. Voor de maand juli 2008 is een definitieve agenda gepubliceerd.

Na de verwerping van de Europese Grondwet door de Franse bevolking in 2005 is er vanuit de Franse regering veel aandacht voor de relatie die de (Franse) burger heeft met de Unie. In opdracht van president Sarkozy heeft vooraanstaand Europarlementariër en ex-minister Alain Lamassoure een half jaar de tijd gekregen om na te denken over hoe deze moeizame verhouding te verbeteren is.

Zijn lijvige rapport (Frans) ‘Le citoyen et l’application du droit communautaire’ ( de burger en de toepassing van het gemeenschapsrecht) is op 25 juni 2008 gepresenteerd. Naast het rapport heeft hij 61 concrete aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de relatie van de burgers met de Europese regels. Dit rapport zal door de Franse regering gebruikt worden tijdens het voorzitterschap, met name voor het zoeken naar een oplossing voor het Ierse 'nee'.