Frontex en het VK ondertekenen werkafspraken voor aanpak illegale migratie en criminaliteit

Contentverzamelaar

Frontex en het VK ondertekenen werkafspraken voor aanpak illegale migratie en criminaliteit

De werkafspraken tussen Frontex en het VK gaan over een lange-termijnkader voor nauwe samenwerking om illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

Achtergrond werkafspraken
Frontex is een EU-agentschap voor grens- en kustwacht en ondersteunt de lidstaten bij de beveiliging en het beheer van de buitengrenzen. De steun die Frontex aan de lidstaten verleend wordt versterkt door samenwerkingsverbanden met andere agentschappen en derde landen. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met het Verenigd Koninkrijk (VK), nu dit land niet langer meer lid is van de Europese Unie.

Eind februari 2024 hebben Frontex en het VK hun handtekening gezet onder de nieuwe werkafspraken.

Inhoud werkafspraken
De werkafspraken omvatten een lange-termijnkader voor nauwe samenwerking tussen Frontex en de Britse autoriteiten om illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, met inachtneming van alle internationale mensenrechtenverplichtingen waar deze partijen aan gebonden zijn.

Er wordt een kader gecreƫerd voor wederzijdse samenwerking, wat resultaten zal opleveren op diverse operationele gebieden. Te denken valt aan grensbeheer, situationeel bewustzijn en risicoanalyse, opleiding, informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en expertise op het terrein van terugkeer en grensbeheer. Daarnaast zal samenwerking bij innovatie- en onderzoeksprojecten bijdragen aan uitwisseling van geavanceerde kennis, om zo de activiteiten van Frontex te ondersteunen. Ook bieden de werkafspraken de mogelijkheid om liaison officers uit te wisselen, waardoor de doeltreffendheid van de samenwerking tussen de EU en het VK wordt vergroot.

Ondertekening
Op 23 februari 2024 vond in Londen de formele ondertekening van de werkafspraken door het VK en Frontex plaats. Aan de zijde van het VK ondertekende Phil Douglas, de directeur-generaal van Britse grensmacht, de werkafspraken. Aan de zijde van Frontex was dit Hans Leijtens, uitvoerend directeur van Frontex. Bij de ondertekening waren Ylva Johansson, de Europese commissaris voor Binnenlandse Zaken, en James Cleverly, Britse minister van Binnenlandse Zaken, aanwezig als getuigen.

Na de ondertekening van de werkafspraken zullen Frontex en het VK verdere besprekingen moeten voeren om overeenstemming te bereiken over gedetailleerde samenwerkings- en operationele plannen die voorzien in een breed scala aan gezamenlijke activiteiten voor de korte en lange termijn. Voor wat betreft samenwerking op korte termijn kan worden gedacht aan het bestrijden van documentfraude of het ontwikkelen van situationeel bewustzijn van migratieroutes.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Justitie en Binnenlandse zaken - Grensbeheer