GBVB nu ook onderdeel van de ICER vuistregels extern optreden van de EU en lidstaten

Contentverzamelaar

GBVB nu ook onderdeel van de ICER vuistregels extern optreden van de EU en lidstaten

De Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) heeft vorig jaar ten behoeve van de departementen een praktische handleiding en Q&A’s opgesteld over het extern optreden van de EU en haar lidstaten. Deze vuistregels dienen als eerste (juridisch) houvast voor een ieder die in de praktijk te maken heeft met de EU als actor in het internationale speelveld. Inmiddels zijn de vuistregels uitgebreid met een gedeelte over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). De uitgebreide vuistregels zijn beschikbaar op de ECER site.

Het GBVB wordt apart behandeld omdat dit onderwerp specifieke regels kent. In deze aanvulling komen de volgende elementen aan bod: (1) wanneer valt iets onder het GBVB?; (2) Het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid (GVDB) als onderdeel van het GBVB; (3) hoe komt het optreden van de EU op het gebied van het GBVB tot stand?; (4) de besluitvormingsprocedure in de (Europese) Raad en betrokkenheid van het Europees Parlement; (5) hoe worden internationale overeenkomsten onder het GBVB afgesloten?; (6) standpuntbepaling voor de EU onder het GBVB; en (7) wanneer treden de lidstaten zelfstandig op?.

De externe betrekkingen van de EU vormen een gecompliceerd onderwerp dat sterk in beweging is. In deze notitie gaat de ICER onder meer in op de meest voorkomende begrippen in het externe optreden van de EU en de basisregels over de bevoegdheid van de EU om internationale overeenkomsten te sluiten en om standpunten in internationale fora in te nemen. Verder worden praktische problemen en juridische knelpunten behandeld. De notitie heeft als doel beleidsmedewerkers een eerste houvast te bieden ten aanzien van het juridisch kader voor het externe optreden van de EU.