Geen BTW-aftrek gemeenten voor kosten leerlingenvervoer

Contentverzamelaar

Geen BTW-aftrek gemeenten voor kosten leerlingenvervoer

Een gemeente die leerlingenvervoer organiseert via een busonderneming verricht meestal geen economische activiteit en is daarom niet belastingplichtig in de zin van de btw-richtlijn. De gemeente mag in dat geval het bedrag aan btw dat is betaald aan de busonderneming niet aftrekken. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

Het gaat om een arrest van het EU-Hof van 12 mei 2016 in de zaak C-520/14, Gemeente Borsele. Het Hof gaf in deze prejudiciële procedure antwoord op een vraag die was verwezen door de Nederlandse Hoge Raad.

Leerlingenvoer

De gemeente Borsele organiseert voor een deel van de leerlingen vervoer via een busonderneming. In 2008 bedroegen de kosten hiervoor €458.231 inclusief btw. Een derde van de ouders van leerlingen die gebruik maken van het vervoer, betalen een bijdrage aan de gemeente. In 2008 werd ongeveer 3% van de kosten gedekt door de ouderbijdrage. De overige kosten werden betaald door de gemeente.

Geen economische activiteit

Het Hof van Justitie merkt op dat de gemeente slechts een klein deel van de gemaakte kosten terugkrijgt. Daarnaast is niet elke gebruiker verplicht om te betalen. De ouderbijdrage is daardoor meer een heffing dan een vergoeding. Het Hof oordeelt daarom dat er geen sprake is van een economische activiteit. Als gevolg hiervan mag de gemeente de aan de busonderneming betaalde btw niet aftrekken.