Geen sanctie enkel vanwege familieband

Contentverzamelaar

Geen sanctie enkel vanwege familieband

EU-sancties tegen familieleden van personen die geassocieerd worden met een regime, zijn alleen toegestaan als hun persoonlijk gedrag daartoe aanleiding geeft. Dat is de uitkomst van een zaak die een Birmese jongeman heeft aangespannen tegen de Raad van de EU. Hij stond op de EU-sanctielijst omdat zijn vader een zakenman is die geassocieerd wordt met de machthebbers in Myanmar (Birma). Volgens het EU-Hof is het niet voldoende dat het familielid financieel profiteert van de geassocieerde persoon.

 Het betreft het arrest Tay Za van 13 maart, waarin een eerdere uitspraak van het Gerecht wordt vernietigd en de Raad alsnog in het ongelijk wordt gesteld.

De jongeman is een zoon van een bedrijfsleider van een Birmese onderneming. De bedrijfsleider wordt aangemerkt als geassocieerd met de nationale leiders. Tegen de listing van de bedrijfsleider bestaat geen bezwaar, aldus het Hof. Maar de listing van de zoon, uitsluitend omdat hij de zoon is van de bedrijfsleider, ongeacht zijn persoonlijk gedrag, gaat te ver. Ook kan niet worden aangevoerd dat de zoon profiteert van de inkomsten van de onderneming van zijn oude heer. De Raad mag zich niet beroepen op het vermoeden dat familieleden van bestuurders van grote ondernemingen profijt trekken uit het economische beleid van de regering. Er moet een “voldoende band” zijn tussen de persoon en het derde land. De zoon kan alleen worden gelist als hij zelf behoort tot de leiders van het land of de met de leiders geassocieerde personen, aldus het EU-Hof.

Wat betreft listing van familieleden van de leiders van het land: daarover heeft het EU-Hof nu geen uitspraak gedaan. Het Hof beperkt zich tot familieleden van geassocieerde personen. Dit zijn de personen 'rondom' het regime.