Geen schadevergoeding wegens onjuiste plaatsing op terroristenlijst

Contentverzamelaar

Geen schadevergoeding wegens onjuiste plaatsing op terroristenlijst

De in Nederland woonachtige Filippijn Sison krijgt geen schadevergoeding van de Raad van de EU voor zijn plaatsing op de EU-terrorismelijst in de periode 2002-2009. Sison kreeg twee keer gelijk bij het Gerecht van de EU dat zijn plaatsing op de lijst ongeldig was. Dit is echter niet ernstig genoeg volgens het Gerecht om ook schadevergoeding te krijgen. De Raad heeft de grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid niet overschreden.

Dat Sison onrechtmatig op de lijst was geplaatst staat vast. Dit feit is echter niet genoeg om ook de aansprakelijkheid van de EU vast te stellen. Het moet dan gaan om een bijzonder ernstige schending. Hierbij is bepalend of de Raad de grenzen waarbinnen hij zijn beoordelingsbevoegdheid moest uitoefenen, kennelijk en ernstig heeft overschreden.

Het Gerecht komt tot de conclusie dat het gaat om een “onrechtmatigheid die een normaal voorzichtige en zorgvuldige overheid in overeenkomstige omstandigheden ook had kunnen begaan”. Hierbij houdt het Gerecht uitdrukkelijk rekening met het belang van terrorismebestrijding door de Europese Unie.

De wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan zijn plaatsing op de lijst (oa Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931) waren in de ogen van het Gerecht bovendien onduidelijk.

Volledige dossier op de site van het Hof