Gemeenten mogen niet langer tarieven bepalen voor de kabel

Contentverzamelaar

Gemeenten mogen niet langer tarieven bepalen voor de kabel

Het EU-Hof heeft geoordeeld dat een gemeente niet rechtstreeks mag ingrijpen in de eindgebruikerstarieven voor de levering van een basispakket aan radio- en televisieprogramma’s via de kabel. Volgens het EU-Hof volgt daarnaast uit het beginsel van loyale samenwerking dat een gemeente zich niet kan beroepen op een contractueel tariefbeding dat is gesloten vóór de vaststelling van het op elektronische-communicatiediensten toepasselijke nieuwe regelingskader.

Het gaat hier om het arrest van het EU-Hof van 7 november 2013 in de zaak C-518/11 (UPC Nederland BV tegen Gemeente Hilversum).

De gemeente Hilversum heeft in 1996 haar kabelnetbedrijf aan de rechtsvoorganger van UPC verkocht. Zij behield zich echter bevoegdheden voor ten aanzien van de samenstelling en tarifering van het basispakket aan radio- en televisiezenders voor de op het kabelnet aangesloten huishoudens.

UPC daagde de gemeente voor de rechter en vorderde dat het tariefbeding nietig zou worden verklaard en dat de gemeente zou worden gelast tariefverhogingen toe te staan. Daarbij heeft zij aangevoerd dat het tariefbeding onverenigbaar was met het recht van de Unie. Het Gerechtshof Amsterdam heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof.