Gevecht over rechtsbescherming op internet beslecht

Contentverzamelaar

Gevecht over rechtsbescherming op internet beslecht

Het afsluiten van de internettoegang is mogelijk, maar alleen na een eerlijke en onpartijdige procedure waarbij de internetgebruiker wordt gehoord. Dat zijn de Raad van de EU en het Europees Parlement overeengekomen bij de onderhandelingen over de zogenoemde e-privacyrichtlijn. Hiermee komt de langslepende hervorming van de EU-telecomwetgeving tot een succesvol einde

De Raad en het EP hebben vaak in trilogen (informele bijeenkomsten van de EU-instellingen) onderhandeld over het voorstel. Het voorstel is nu in de derde lezing beland. In deze fase van de codecisieprocedure (de conciliatie- of bemiddelingsprocedure) kan het Parlement geen amendementen voorstellen, enkel het voorstel verwerpen of aannemen. Uiteindelijk zal het EP voorstemmen, omdat er een compromistekst is overeengekomen met de Raad.

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie bevatte een bepaling die het mogelijk maakte voor de autoriteiten van een lidstaat om de internettoegang af te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van kinderporno. Het EP stelde zich op het standpunt dat deze beslissing niet genomen kon worden zonder voorafgaande toestemming van een rechter. Dit amendement, het inmiddels beruchte ‘amendement 138’, werd niet geaccepteerd door de Raad. Het zou namelijk mogelijk buiten de bevoegdheden van de EU liggen om de instelling van een een rechterlijke procedure voor te schrijven.

In de compromistekst staat dat het afsluiten van internettoegang mogelijk is, indien het recht om gehoord te worden en het recht op een tijdige en effectieve rechterlijke toetsing worden gegarandeerd. Met deze tekst kan de Raad leven.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming is blij dat de richtlijn er komt. Hij wijst op de verbeteringen voor privacy op het internet:

  • Providers worden verplicht de gebruiker op de hoogte te stellen zodra er problemen zijn met de bescherming van persoonsgegevens
  • Gebruikers moeten meer informatie krijgen over het installeren van spyware en cookies op een computer. Het moet makkelijker worden om deze onderdelen te beheren.
  • Het moet mogelijk zijn voor slachtoffers van SPAM om een procedure aan te spannen tegen personen of bedrijven die SPAM sturen.
  • Nationale toezichthouders op de privacy van burgers krijgen meer mogelijkheden om inbreuken op privacy aan te pakken. Hiervoor is een nieuwe Europees orgaan opgericht: BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications). Dit orgaan moet de samenwerking tussen de nationale autoriteiten verbeteren