Goedkeuringswet Verdrag van Lissabon naar het Parlement

Contentverzamelaar

Goedkeuringswet Verdrag van Lissabon naar het Parlement

Het voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon is naar de Tweede Kamer gestuurd en verschenen in de Kamerstukken. Het voorstel zal worden goedgekeurd voor het hele Koninkrijk. Dit maakt het mogelijk de bekrachtiging niet alleen voor Nederland, maar ook voor de andere landen van het Koninkrijk te doen plaatsvinden. In het voorstel worden voorts de bestaande instemmingsbepalingen op JBZ-gebied ingetrokken. De Memorie van Toelichting bevat een uitgebreide beschrijving van het verdrag, voorzien van de bestaande en de nieuwe artikelnummering. Dan kunt u vast oefenen...!