Groen licht voor oprichting van het Drugsagentschap van de EU (EUDA)

Contentverzamelaar

Groen licht voor oprichting van het Drugsagentschap van de EU (EUDA)

De Raad en het Europees Parlement hebben een verordening aangenomen om het huidige Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) te vervangen door een Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA). Het nieuwe agentschap zal een rol spelen in de respons van de EU op nieuwe gezondheids- en veiligheidsuitdagingen als gevolg van illegale drugs. Het Drugsagentschap zal gevestigd zijn in Lissabon (Portugal).

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) is een gedecentraliseerd agentschap, opgericht in 1993, dat wetenschappelijk bewijs over illegale drugs, drugsverslaving en de gevolgen daarvan verzamelt en analyseert, en in het verlengde daarvan wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming inzake drugs van de EU-lidstaten ondersteunt.

In 2019 heeft de Europese Commissie een evaluatie van het EWDD verricht. De conclusie van de evaluatie was dat het agentschap over het algemeen goed functioneert, maar dat verdere verbeteringen mogelijk zijn, met name met het oog op de toenemende complexiteit en snelle ontwikkelingen van de drugsproblematiek. Om een beter begrip te krijgen van de problematiek was het volgens de Commissie noodzakelijk om het mandaat van het EWDD te verbreden en de taken op het gebied van aan veiligheid gerelateerde zaken als drugsmarkten en internationale drugshandel uit te breiden.

Op 12 januari 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening om het EWDD te vervangen door een Europees Drugsagentschap (EUDA) en het mandaat van het EUDA te versterken (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de verordening aangenomen en op 30 juni 2023 in het Publicatieblad van de EU verschenen.

Het Drugsagentschap zal vooral belast zijn met het verzamelen, monitoren, analyseren en verspreiden van gegevens, het verbeteren van de paraatheid door vroegtijdige waarschuwing en risicobeoordeling, het uitbrengen van empirisch onderbouwde aanbevelingen, en het ontwikkelen van vaardigheden om te anticiperen op drugs-gerelateerde uitdagingen en deze aan te pakken.

De verordening vergroot ook de rol van het agentschap op het gebied van internationale samenwerking. Zo moet het agentschap actief streven naar samenwerking met internationale organisaties. Het kan ook derde landen betrekken bij zijn werkzaamheden.

Meer informatie: