Grondige herziening procesreglement EU-Hof

Contentverzamelaar

Grondige herziening procesreglement EU-Hof

Om ervoor te zorgen dat het groeiende aantal zaken binnen een redelijke termijn door het EU-Hof kan worden behandeld, is besloten om het procesreglement ingrijpend te wijzigen.

Op 1 november 2012 is het nieuwe reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie in werking getreden. Het Hof achtte dit noodzakelijk, omdat het oude reglement grotendeels gebaseerd was op het reglement dat in 1953 bij de oprichting van het Hof van kracht werd. Zo lag bijvoorbeeld de focus van het oude reglement op directe beroepszaken, terwijl tegenwoordig het gros van de zaken prejudiciƫle verwijzingen betreft.

Nieuw zijn onder andere de mogelijkheden voor het Hof om te beslissen over de lengte van de memories en schriftelijke opmerkingen. Als het Hof vindt dat er geen terechtzitting nodig is in een zaak krijgt het de mogelijkheid deze niet te houden. Daarnaast mag het Hof vaker een zaak afdoen met een beschikking in plaats van met een arrest. In dat geval hoeven er bijvoorbeeld geen schriftelijke opmerkingen ingediend te worden. Dit kan de procedure aanzienlijk versnellen.

Sommige, in onbruik geraakte of niet toegepaste, regels zijn geschrapt en de wijze van behandeling van bepaalde zaken is herzien. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van de regels voor de deelname aan de procedure van lidstaten en instellingen van de Unie en vereenvoudiging van de procedure voor de behandeling van de verzoeken om advies.

Zie hier het nieuwe reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie.