Handelsovereenkomst tussen Europese Unie en Nieuw-Zeeland klaar voor ratificatie

Contentverzamelaar

Handelsovereenkomst tussen Europese Unie en Nieuw-Zeeland klaar voor ratificatie

Naar verwachting zal de handelsovereenkomst de Europese Unie grote voordelen opleveren en een belangrijke bijdrage leveren aan open handel. Zo zal de bilaterale handel groeien en de jaarlijkse uitvoer van de EU toenemen. Ook kunnen de investeringen van de EU in Nieuw-Zeeland groeien en rechten op belangrijke exportproducten voor EU-bedrijven worden geschrapt. Zodra de overeenkomst van kracht is, kan deze de economie van de EU groener, concurrerender en veerkrachtiger maken.

Medio februari heeft de Europese Commissie de tekst voor de ratificatie van de handelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland ter ondertekening aan de Raad toegezonden. Zodra de Raad de ontwerpbesluiten betreffende de ondertekening en sluiting van de overeenkomst groen licht geeft, kunnen de EU en Nieuw-Zeeland de handelsovereenkomst ondertekenen en kan deze ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden toegezonden. Na goedkeuring door het Parlement kan de Raad het besluit betreffende de sluiting vaststellen. Zodra Nieuw-Zeeland meedeelt dat het ook zijn ratificatieprocedure heeft voltooid, kan de overeenkomst in werking treden. Zie voor meer achtergrond informatie ook de webpagina van de Europese Commissie over de handelsovereenkomst, de factsheets over de handelsovereenkomst, de duurzame ontwikkeling en landbouw en het Vragen en antwoorden overzicht.

Achtergrond
De onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland gingen in juni 2018 van start. Tot maart 2022 vonden twaalf onderhandelingsrondes plaats, gevolgd door tussentijdse besprekingen die uitmondden in de afronding van de onderhandelingen op 30 juni 2022, toen het akkoord werd aangekondigd door voorzitter van de Commissie von der Leyen en toenmalig premier van Nieuw-Zeeland Ardern.

Nieuwe exportmogelijkheden voor grote en kleine ondernemingen
De handelsovereenkomst biedt ondernemingen nieuwe kansen door:

  • alle douanerechten op de EU-uitvoer naar Nieuw-Zeeland af te schaffen;
  • openstelling van de Nieuw-Zeelandse dienstenmarkt in cruciale sectoren zoals financiële diensten, telecommunicatie, zeevervoer en bezorgdiensten;
  • te zorgen voor de niet-discriminerende behandeling van EU-investeerders in Nieuw-Zeeland en vice versa;
  • de toegang van ondernemingen in de EU tot Nieuw-Zeelandse overheidsopdrachten voor goederen, diensten, werken en concessies voor werken te verbeteren;
  • gegevensstromen, voorspelbare en transparante regels voor digitale handel en een veilige online-omgeving voor consumenten te faciliteren;
  • ongerechtvaardigde gegevenslokalisatievereisten te voorkomen en hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens te handhaven;
  • kleine ondernemingen te helpen om meer uit te voeren dankzij een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen;
  • de conformiteitsvereisten en -procedures wezenlijk te verminderen, om een snellere doorstroming van goederen mogelijk te maken;
  • vergaande toezeggingen van Nieuw-Zeeland om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en te handhaven, in overeenstemming met de EU-normen.

Agrovoedingsproducten: EU-uitvoer stimuleren en EU-producten beschermen
Zodra de overeenkomst van toepassing is, krijgen landbouwers in de EU meer kansen om hun producten in Nieuw-Zeeland te verkopen. De rechten op belangrijke exportproducten van de EU zoals varkensvlees, wijn en mousserende wijn, chocolade, suikergoed en koekjes worden afgeschaft.

De landbouwers in de EU zullen voordelen zien die verder gaan dan de tariefverlagingen. De overeenkomst zal bescherming bieden aan alle wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU (bijna 2 000 namen). Daarnaast zullen 163 van de bekendste traditionele EU-producten (geografische aanduidingen), zoals kazen, ham, marsepein en olijven, in Nieuw-Zeeland beschermd worden.

De overeenkomst houdt rekening met de belangen van producenten van gevoelige landbouwproducten in de EU: diverse zuivelproducten, rundvlees en schapenvlees, ethanol en suikermaïs. Voor deze sectoren wordt de handel niet geliberaliseerd. In plaats daarvan zal de overeenkomst de invoer uit Nieuw-Zeeland tegen nultarief of lagere tarieven slechts in beperkte mate toestaan (via zogenoemde tariefcontingenten).

Meest ambitieuze duurzaamheidsverbintenissen ooit in een handelsovereenkomst
De handelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland is de eerste waarin de nieuwe aanpak van de EU inzake handel en duurzame ontwikkeling tot uiting komt, zoals die in juni 2022 werd aangekondigd in de mededeling “De kracht van handelspartnerschappen: samen voor groene en rechtvaardige groei” (zie ook dit ECER-bericht).

De EU en Nieuw-Zeeland zijn het eens geworden over ambitieuze toezeggingen op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling op een breed scala. Ook werden zij het eens over samenwerking en versterkte handhaving, inclusief de mogelijkheid om als laatste redmiddel sancties op te leggen in geval van ernstige schendingen van de fundamentele arbeidsbeginselen of van de Overeenkomst van Parijs. Voor het eerst bevat een handelsovereenkomst van de EU een specifiek hoofdstuk over duurzame voedselsystemen, een specifiek artikel over handel en gendergelijkheid en een specifieke bepaling over handel en de hervorming van subsidies voor fossiele brandstoffen. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst worden ook milieugoederen en -diensten geliberaliseerd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Externe betrekkingen
ECER-dossier: Handelspolitiek