HERA werkprogramma 2024 uitgebracht

Contentverzamelaar

HERA werkprogramma 2024 uitgebracht

Het werkprogramma van HERA, de Europese autoriteit die in 2021 werd opgericht om de paraatheid en het reactievermogen van de EU bij noodsituaties op gezondheidsgebied te verbeteren, bouwt voort op gerealiseerde activiteiten van afgelopen jaren. Het werkprogramma beoogt de paraatheid en het reactievermogen verder te verbeteren en EU burgers te beschermen, als integraal onderdeel van de pijler gezondheidsbeveiliging van onze Europese gezondheidsunie.

Op 21 december 2023 heeft de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) van de Europese Commissie haar werkplan voor 2024 goedgekeurd. Het werkprogramma beslaat een begroting van meer dan 730 miljoen euro, bestaande uit ongeveer 470 miljoen euro van het EU4Health-programma en ongeveer 260 miljoen euro van Horizon Europe. HERA bouwt voort op eerdere verwezenlijkingen, zoals de EU-strategie voor vaccins en HERA Invest, een financieringsmechanisme dat bedoeld is om particuliere en publieke investeringen in innovatieve technologieën voor medische tegenmaatregelen aan te trekken en als hefboom te gebruiken. HERA zal ook in 2024 de algehele paraatheid van de EU voor toekomstige bedreigingen van de gezondheid blijven vergroten.

Overeenkomstig de Mededeling over geneesmiddelentekorten in de EU (COM(2023) 672 uit oktober 2023, zie ook dit ECER-bericht) blijft HERA nauw samenwerken met de lidstaten en industriële partners om te zorgen voor een veerkrachtig aanbod van cruciale geneesmiddelen. Dit omvat monitoring van vraag en aanbod, de ontwikkeling van een matchmakingplatform, gezamenlijke aankopen en contracten voor capaciteitsreservering. HERA wil ook een gecoördineerde aanpak bevorderen om de voorzieningszekerheid van de EU te garanderen met partners en belanghebbenden op EU- en mondiaal niveau, met name via een begin 2024 te lanceren Critical Medicines Alliance.

Een van de belangrijkste prioriteiten van HERA voor 2024 is volgens het programma de verdere ontwikkeling en implementatie van de vaccinstrategie van de volgende generatie. Verder wil HERA een strategische benadering van het aanleggen van voorraden versterken door middel van gezamenlijke actie en een onderzoek gericht op het formuleren van innovatieve, duurzame oplossingen.

Ten slotte blijkt uit het werkprogramma dat HERA op het gebied van dreigingsevaluatie en het verzamelen van informatie het Global Wastewater Sentinel System zal uitbreiden en een internationaal consortium zal oprichten dat zich richt op surveillance van COVID en andere virussen in afvalwater. Het programma zou uit verschillende bronnen moeten worden gefinancierd en in een eerste fase meer dan 20 luchthavens in Europa en Afrika bestrijken, in samenwerking met de Bill and Melinda Gates Foundation.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid