Hervorming landbouwbeleid voorgesteld

Contentverzamelaar

Hervorming landbouwbeleid voorgesteld

Dit jaar staan veel hervormingen op stapel van beleidsterreinen die een belangrijk onderdeel uitmaken van de EU-begroting.Na een hervorming van het visserijbeleid en het cohesiebeleid, komt de Commissie nu met een nieuwe visie op het EU-landbouwbeleid na 2013. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) vindt dat Nederlandse landbouwers onevenredig veel subsidies moet inleveren ten opzichte van andere lidstaten.

In juni heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een nieuw meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020. Het is geen toeval dat de Commissie in deze periode ook voorstellen doet voor de grote kostenposten op de begroting, zoals het visserijbeleid, het cohesiebeleid en nu dan ook het landbouwbeleid.

De voorstellen beslaan meer dan 1000 pagina’s. De Commissie benoemt tien ‘sleutelelementen’ in haar persbericht, waaronder meer doelgerichtheid, extra investering in onderzoek en innovatie en voorstellen om het landbouwbeleid te ‘vergroenen’.

Met het voorstel is ook duidelijk geworden welk ‘deel van de taart’ naar elke lidstaat gaat. Hierbij heeft de Commissie voorgesteld af te stappen van het verschil in subsidiering tussen de ‘oude lidstaten’ de EU-15, en de nieuwe lidstaten, de EU-12. Klik hier voor een overzicht. Dit betekent dat lidstaten als Nederland, Denemarken en België verhoudingsgewijs minder krijgen. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) is niet tevreden met het voorstel.