Het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding uit zorgen over de toename van mazelen binnen de EU

Contentverzamelaar

Het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding uit zorgen over de toename van mazelen binnen de EU

In de context van mazelenepidemieën in verschillende EU-lidstaten heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) op 16 februari 2024 een dreigingsanalyse gepubliceerd. Het ECDC heeft het risico van mazelen voor vier verschillende bevolkingsgroepen beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid van besmetting en de gevolgen ervan. Het ECDC moedigt volksgezondheidsautoriteiten aan om een hoge vaccinatiegraad te handhaven, te zorgen voor surveillance, vroegtijdige opsporing, diagnose en epidemiebestrijding, en gezondheidswerkers en het publiek bewust te maken.

De mazelen is een zeer besmettelijk virus. Om de verspreiding binnen de Europese Unie te voorkomen, is het van belang dat 95 procent van de bevolking gevaccineerd is tegen de ziekte. Uit de analyse van het ECDC blijkt echter dat er een ‘vaccinatiegat’ is. De gevolgen hiervan zijn al zichtbaar. In de eerste twee maanden van 2024 is er een toegenomen hoeveelheid aan diagnoses van de mazelen geconstateerd bij mensen. In twee gevallen zijn er patiënten overleden aan het virus.

Het is dus volgens het ECDC van belang dat de vaccinatiegraad in de Europese Unie tegen de mazelen stijgt. Hierdoor worden de kwetsbare groepen beschermd. De grootste risicogroep voor de ziekte zijn kinderen onder de 12 maanden, die nog te jong zijn om zelf ingeënt te worden. Andere kwetsbare groepen die veel nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de ziekte zijn kinderen jonger dan 5 jaar die niet gevaccineerd zijn, kinderen met een immunodeficiëntie en volwassenen die een hoger risico lopen op ernstige complicaties bij ziekten.

Het EDCD spoort om deze reden de volksgezondheidsautoriteiten aan om de vaccinatiegraad te laten stijgen binnen de Europese Unie. Het EDCD benadrukt in de analyse onder andere de noodzaak tot meer surveillance, voor een vroegtijdige opsporing van de ziekte en het beperken van de uitbraken. Daarnaast is het van belang om mensen, waaronder gezondheidsmedewerkers, bewust te laten worden van de gevaren van de mazelen. In samenwerking met de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hoopt het EDCD op deze manier te helpen met het beschermen van de volksgezondheid.

Meer informatie: