Het Verdrag van Lissabon: Is een richtlijn nog steeds een richtlijn?

Contentverzamelaar

Het Verdrag van Lissabon: Is een richtlijn nog steeds een richtlijn?

Dit is een van de vragen die aan de orde komen tijdens en studiemidddag van het Europa-instituut van de Universiteit Utrecht op dinsdag 27 april 2010. De wetenschappers van het instituut zullen ingaan op de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het het Verdrag van Lissabon en actuele kwesties die op dit moment spelen, zoals de vraag of en hoe het Handvest van de grondrechten wordt toegepast in de rechtspraak. Een van de sprekers is de Nederlandse kandidaat-rechter voor het Hof van Justitie, Sacha Prechal.

Andere vragen die worden behandeld zijn:

Wat de rol wordt van de nieuwe Europese aanklager?
Of Europa zich na Lissabon bezighoudt met diensten van algemeen economisch belang?
Wat voor wetgeving eraan zit te komen op het gebied van het Europees erfrecht, het
Europees huwelijksvermogensrecht of internationale adoptie?

De volgende sprekers zullen de studiemiddag verzorgen:

Prof. Sacha Prechal over rechtsbescherming en de werking van het Handvest voor de Grondrechten;
Prof. Francois Kristen over het Europese strafrecht na Lissabon;
Prof. Katharina Boele- Woelki over de veranderingen in het Europese familierecht;
Dr. Saskia Lavrijssen over Diensten van Algemeen economisch belang;
Dr. Ton van den Brink over typen wetgeving

Klik op de link hiernaast voor alle details