Hof: Nederland treft geen verwijt in visserijkwestie

Contentverzamelaar

Hof: Nederland treft geen verwijt in visserijkwestie

De Commissie heeft Nederland ten onrechte beschuldigd van een verdragsinbreuk. Dat is de uitkomst van een procedure voor het EG-Hof van Justitie over de verlening van nieuwe visvergunningen nadat twee vissersvaartuigen waren verkocht aan Argentinië.

In 1996 werden twee vaartuigen, de Wiron III en de Wiron IV, naar Argentinië overgebracht. De Commissie verleende financiële bijstand. Nederland verstrekte daarop nieuwe vergunningen voor andere vaartuigen die de vrijgekomen ruimte van de beide overgebrachte vaartuigen in het visserijregister innamen.
Volgens de Commissie was een en ander in strijd met de Europese regels. Volgens haar was de bijstand bedoeld om de herstructurering van de communautaire vloot te bevorderen, en de vangstcapaciteit van de Gemeenschap te verkleinen.
Het Hof heeft het tegen Nederland ingestelde beroep evenwel verworpen.
Volgens het Hof blijkt niet uit de Europese regelgeving dat de vrijgekomen visserijcapaciteit niet voor de afgifte van nieuwe visvergunningen zou kunnen worden gebruikt.