Hofzaak strafrecht in de eerste pijler

Contentverzamelaar

Hofzaak strafrecht in de eerste pijler

Het Hof van Justitie stelt geen belang in de opmerkingen die verschillende lidstaten naar voren hadden willen brengen over de geldigheid van een EU-kaderbesluit van de Raad inzake strafrechtelijke bestrijding van milieuvervuiling vanaf schepen. De Commissie is van mening dat de materie had moeten worden geregeld in een EG-richtlijn. Er komt nu geen mondelinge behandeling van deze zaak. De Advocaat-Generaal zal op 10 juli a.s. zijn advies aan het Hof bekend maken.