Hongarije neemt stokje over van België

Contentverzamelaar

Hongarije neemt stokje over van België

Met ingang van 1 januari 2011 is Hongarije voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het Hongaarse voorzitterschap het sluitstuk van het triovoorzitterschap met België en Spanje. Sinds het Zweedse voorzitterschap in 2009 hebben de voorzitterschappen veel werk aan de financiële en economische crisis in de EU. Desalniettemin hebben de Hongaren ook specifieke prioriteiten voor hun voorzitterschap, zoals een strategie voor de Donau-regio, toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen en verdere samenwerking met de landen in het Oostelijk Partnerschap.

Op de nieuwe website van het voorzitterschap staat alle informatie over het nieuwe voorzitterschap, zoals een kalender met alle geplande data voor de Raden en de prioriteiten van de Hongaarse regering. Deze prioriteiten zijn:

  • groei en werkgelegenheid. De Europa 2020- strategie is hierbij van belang, maar ook de integratie van de Roma in Europa.
  • voedsel, energie en water. In dit kader is de aankomende strategie voor de Donau-regio een belangrijk punt.
  • De EU-burger centraal. Hierbij willen de Hongaren verdere uitvoering van het Stockholmprogramma, uitbreiding van het Schengengebied met Bulgarije en Roemenië
  • Uitbreiding van de EU. Hongarije wil graag de toetredingsonderhandelingen met Kroatië dit half jaar tot een succesvol einde brengen. In mei 2011 zal Hongarije gastheer zijn van een top van het Oostelijk Partnerschap.

De Hongaren hebben zich ook verbonden aan het gemeenschappelijk werkprogramma dat werd afgesproken met Spanje en België.

Overigens staan niet alle Raadsformaties onder voorzitterschap van de Hongaren. Het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken is in handen van de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. De Europese Raad, een aparte instelling van de EU, heeft sinds het verdrag van Lissabon een eigen vaste voorzitter.

De Belgen kijken tevreden terug op hun voorzitterschap. In een evaluatie komt de Belgische regering tot de conclusie dat op een aantal belangrijke dossiers vooruitgang is geboekt. De successen die genoemd kunnen worden zijn de afronding van de EU-begroting voor 2011, de totstandkoming van een Europees burgerinitiatief, de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en de versterking van het financieel toezicht op de financiële sector.